dnes je 18.8.2022

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Neplatné odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa

27.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.14.05
Přehled judikatury trochu jinak – Neplatné odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
NEPLATNÉ ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE Z VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Ten soudní spor se točil primárně kolem něčeho jiného, specifického, totiž kolem toho, zdali může děkan fakulty, který byl rektorem vysoké školy touto funkcí pouze dočasně "pověřen" (po sporném odvolání předchozího děkana), dát řediteli fakultní nemocnice souhlas s odvoláním přednosty kliniky, která je společným pracovištěm obou subjektů, nebo na to jeho "pověření" bez asistence akademického senátu vysoké školy nestačí. Čemu je ale třeba věnovat pozornost obecně, je vyjádření Nejvyššího soudu k otázce, nakolik se může stát odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa neplatným proto, že představovalo zneužití práva ze strany zaměstnavatele, resp. bylo v rozporu s dobrými mravy.

Podstatné je říci, že tím předchozím (odvolaným) děkanem a posléze odvolaným přednostou kliniky byl jeden a tentýž člověk. Ten se bránil nejprve odvolání z akademické funkce (a ve sporu s vysokou školou byl úspěšný) a poté rovněž odvolání a s ním související výpovědi z pracovního poměru ze strany fakultní nemocnice jako zaměstnavatele. Jeho argumentaci, že dočasně pověřený děkan nemohl jednat výše uvedeným způsobem, Nejvyšší soud nepřisvědčil. Určitou "zbraní" se ale zaměstnanci stala další námitka, podpořená audionahrávkou mezi ním a ředitelem nemocnice, že důvodem jeho odvolání byla skutečnost, že "pořád válčí s fakultou", kdežto zaměstnavatel (ředitel) s fakultou "válčit nechce". Jinak řečeno, že zaměstnavatel se dopustil porušení své povinnosti dle ustanovení § 346b odst. 4 ZP, tj. zákazu zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem

Nahrávám...
Nahrávám...