dnes je 28.9.2022

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance

11.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.16.05
Přehled judikatury trochu jinak – Pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Ty právní věty zopakoval Nejvyšší soud v poslední době hned několikrát. Totiž že o překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 208 ZP jde tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměstnavatel plnit povinnost vyplývající pro něj z pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy (§ 38 odst. 1 písm. a) ZP), a to za předpokladu, že zaměstnanec je schopen a připraven tuto práci konat. A že zaměstnanec, který podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, aniž došlo následně ke změně sjednaného druhu práce nebo k převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci (jeho další pracovní uplatnění u zaměstnavatele nebylo s ohledem na nepříznivý zdravotní stav možné), nemá právo na náhradu mzdy (platu), protože o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 208 ZP za daných okolností nejde.

Je

Nahrávám...
Nahrávám...