dnes je 18.8.2019
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Přestupky v oblasti agenturního zaměstnávání

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.16.04
Přehled judikatury trochu jinak – Přestupky v oblasti agenturního zaměstnávání

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Ta pokuta byla poměrně vysoká, totiž 360 000 Kč. Uložil ji zaměstnavateli (agentuře práce) orgán inspekce práce, a to za přestupek na úseku agenturního zaměstnávání. Hlavní selhání agentury práce spočívalo v tom, že v rozporu s ustanovením § 309 odst. 5 ZP nezabezpečila, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele. Ostatně informace o těchto pracovních a mzdových podmínkách nebyla podle zjištění orgánu inspekce práce ani součástí dohody o dočasném přidělení, ačkoliv dle ustanovení § 308 odst. 1 písm. f) ZP v této dohodě být musí.

K Nejvyššímu správnímu soudu se ale v rámci kasační stížnosti dostala ještě jedna věc, kterou orgán inspekce zaměstnavateli vytknul a učinil součástí výroku svého rozhodnutí. Totiž že písemný pokyn, kterým agentura práce dočasně přiděluje zaměstnance k výkonu práce u uživatele, postrádal údaj obsahující určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat