dnes je 22.7.2019
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Rozhodnutí o odebrání pohyblivé složky mzdy

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.04
Přehled judikatury trochu jinak – Rozhodnutí o odebrání pohyblivé složky mzdy

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Zaměstnavateli odměňujícímu své zaměstnance za práci mzdou to lze jen doporučit – totiž aby v rámci svého mzdového systému počítali též s nenárokovými složkami mzdy, tj. s takovými, na které vzniká zaměstnanci právo až na základě rozhodnutí zaměstnavatele samotného (jeho příslušného vedoucího zaměstnance), nejčastěji v závislosti na hodnocení pracovních výsledků zaměstnance. Když už tak zaměstnavatel učiní, musí pamatovat ještě na to, jak bude s touto složkou mzdy pracovat a v čem bude jeho rozhodnutí o ní spočívat. Je totiž rozdíl mezi tím zaměstnanci nenárokovou složku za hodnocené období nepřiznat (tedy zhodnotit minulost) a nenárokovou složku zaměstnanci do budoucna odebrat (dát najevo, že mu žádná taková již nebude poskytována).

Chcete-li to slovy Nejvyššího soudu, pak by to bylo asi takto: Má-li rozhodnutí zaměstnavatele o nenárokové složce mzdy záležet na zhodnocení splnění určitých sjednaných či stanovených předpokladů, je zřejmé, že výsledky práce zaměstnance nelze odhadovat předem a oznámit mu, že v příštím období již nebude mít dobré pracovní výsledky. V tomto ohledu je proto možné, že tato část mzdy bude skutečně pohyblivá, tedy její výše za určité sledované období (měsíc, čtvrtletí, pololetí či rok) bude rozdílná, a to na základě posouzení rozdílných výsledků práce zaměstnavatelem, které lze učinit až po uplynutí sledovaného období.

Jiná je ovšem situace, hodlá-li zaměstnavatel odejmout (odebrat) pohyblivou složku jako takovou, tedy nikoli na základě hodnocení výsledků práce nepřiznat pohyblivou složku mzdy jen za