Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Škoda způsobená zaměstnancemí

7.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.05
Přehled judikatury trochu jinak – Škoda způsobená zaměstnancemí

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Ten termín jste už určitě slyšeli – „pojistka na blbost”. Tímto pojistným produktem se zaměstnanec jistí pro případ, že odpovídá svému zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným protiprávním jednáním při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Dotčený zaměstnanec ji zřejmě neměl. Při pracovní činnosti frézaře poškodil obráběcí stroj. Ten bylo potřeba opravit a na této opravě se podíleli další zaměstnanci zaměstnavatele, kteří byli odměňováni měsíční mzdou. V souvislosti s opravou poškození stroje vynaložil zaměstnavatel na pořízení nových součástek a na mzdy zaměstnanců, kteří pracovali na opravě stroje, bezmála 100 000 Kč.

Tušíte správně. Zaměstnavatel požadoval po zaměstnanci náhradu vzniklé škody, a to do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Do požadované částky zahrnul přitom též mzdové náklady, které uhradil za své další zaměstnance, kteří pracovali na opravě poškozeného stroje. Argumentoval tím, že jiní zaměstnanci by pro něho v době, kdy opravovali poškozený stroj, mohli vykonávat jinou práci a tvořit jiné hodnoty. Protože zaměstnanec neuhradil škodu dobrovolně, domáhal se jí zaměstnavatel soudní žalobou. A v rámci soudního sporu se řešila otázka, zdali jsou výše uvedené náklady skutečně v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zaměstnance (a jde tak o škodu v pravém slova smyslu), nebo nikoliv (a mohlo by jít případně o ušlý zisk, který by byl ale zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit toliko v případě, že by jednal úmyslně).

Soudy nižších stupňů se neshodly, a musel proto rozhodnout Nejvyšší soud. Ten připustil, že škoda, kterou zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé