Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Teambuilding a pracovní úraz

5.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.03.07
Přehled judikatury trochu jinak – Teambuilding a pracovní úraz

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
TEAMBUILDING A PRACOVNÍ ÚRAZ

I tenkrát to byl úraz na lyžích, ale v rámci teambuildingové akce a Nejvyšší soud nakonec rozhodl, že o pracovní úraz zaměstnance jde a že zaměstnavatel (resp. pojišťovna, u které je pro tento případ ze zákona pojištěn) je povinen ho odškodnit. V tomto novém případě si zaměstnanec přivodil úraz na lyžovačce s významnými zákazníky svého zaměstnavatele. Byl tam na pracovní cestě, zaměstnavatel mu vše hradil (včetně skipasu) a jeho úkolem bylo posílit vzájemné vztahy se zákazníky v zájmu další obchodní spolupráce (pro takový druh pobytu se používá slovo „incentivní”, ve smyslu „pobízející, vzbuzující motivaci”).

Zaměstnanec byl přesvědčen, že uvedený úraz nutno posoudit jako pracovní se vším všudy. Poukazoval na to, že i když nešlo o teambuildingovou akci k posílení kolektivu zaměstnanců, ale k upevnění vztahů se zákazníky, musí se výše popsaná judikatura Nejvyššího soudu použít i v tomto případě. Zaměstnavatel totiž předpokládal, že zaměstnanec bude se zákazníky i lyžovat (ostatně pořídil mu též skipas), a kdyby nelyžoval, nesplnila by akce svůj účel. Protože pojišťovna byla jiného názoru, neměl se zaměstnavatel k poskytnutí náhrad a zaměstnanec musel na úhradu zákonných plnění žalovat.

A neměl to jednoduché, protože soudy nižších stupňů mu nepřisvědčily. Shodly se sice na tom, že zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu, současně ale označily jeho pobyt za „společenskou akci spojenou s lyžováním” a důraz kladly na to, že jeho účast byla dobrovolná a lyžování nebylo povinnou aktivitou. Prostě neviděly žádnou souvislost s plněním pracovních úkolů.

Dovolací soud to nahlížel ale jinak. Vyšel samozřejmě z toho, že ne každou činnost zaměstnance po dobu trvání pracovní