dnes je 5.8.2021

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance

14.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.14.04
Přehled judikatury trochu jinak – Ukončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Troufám si říci, že je to jedna z těch situací v pracovněprávním vztahu, kdy si zaměstnavatelé nebyli doposud stoprocentně jistí a svářilo se v nich „sociální cítění” s potřebou neplatit něco „zbytečně”. Na mysli mám případ, kdy poskytovatel pracovnělékařských služeb vydal v rámci pracovnělékařské prohlídky lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, aniž by to mělo jakoukoliv souvislost s pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo ohrožením touto nemocí. Další výkon sjednané práce zaměstnancem je v takovém případě zapovězen, zaměstnavatel nemá často žádnou práci, na kterou by zaměstnance převedl, a nezbývá mu tedy než dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. e) ZP.

Dobu do skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby zaměstnavatel určením čerpání nevyčerpané dovolené nepokryje, a proto přemýšlí, jak její zbývající část vlastně definovat. Jako překážku v práci na své straně dle ustanovení § 208 ZP a zaměstnanci zaplatit náhradu mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku, nebo jako překážku v práci na straně zaměstnance, logicky bez jakékoliv náhrady?

Nyní už si mohou být zaměstnavatelé jistější. Nejvyšší soud s větším důrazem a podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2012 (která zahrnula do zákoníku práce výslovně základní zásady pracovněprávních vztahů) zopakoval svůj dřívější závěr, že „o překážku v práci (na straně

Nahrávám...
Nahrávám...