dnes je 22.7.2019
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. f) ZP

22.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.04
Přehled judikatury trochu jinak – Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. f) ZP

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Výpovědí z tohoto důvodu se před soud zas až tak moc nedostane. A není divu, zaměstnavatelé mají mnohdy problém správně posoudit a posléze i prokázat, že zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce, konkrétně že jeho pracovní výsledky jsou neuspokojivé. Když už se zaměstnavatel rozhodně uplatnit výpovědní důvod obsažený v ustanovení § 52 písm. f) ZP, musí jeho rozvazovacímu právnímu jednání předcházet písemná výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků. V ní zaměstnavatel dostatečně konkrétně vymezí nedostatky zaměstnance v práci a za účelem jejich odstranění současně určí zaměstnanci přiměřenou dobu k jejich odstranění. Teprve pokud zaměstnanec v této době neuspokojivé pracovní výsledky neodstraní, nebo je odstraní toliko dočasně (zmíněné nedostatky se z jeho strany po čase „vrátí”), lze přistoupit k výpovědi z pracovního poměru.

Na čem se může zaměstnavatel „spálit”, je přiměřenost oné doby k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků. Kdyby totiž zaměstnavatelem určená doba objektivně nestačila k tomu, aby zaměstnanec nedostatky v práci odstranil, riskuje zaměstnavatel prohraný soudní spor. Může nastat ovšem i jiná varianta – zaměstnavatel stanovil dobu dostatečně dlouhou, ale výpověď