Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Výše mzdových příplatků

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.04
Přehled judikatury trochu jinak – Výše mzdových příplatků

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Vykoná-li zaměstnanec práci v noční době (tj. v době mezi 22.00 hodin a 6.00 hodin) nebo v sobotu a neděli (myšleno kalendářně), přísluší mu podle ustanovení § 116 ZP a § 118 ZP příplatek ke mzdě. Zákoník práce stanoví v obou případech minimální výši příplatků, a to shodně na 10 % průměrného výdělku zaměstnance. Současně ale umožňuje sjednání jiné minimální výše a způsobu určení těchto příplatků.

Je třeba zdůraznit, že jiná minimální výše příplatků (rozumějte nižší než zákonem nastavená) nebo způsob jejich určení jsou vázány na sjednání, tedy na dohodu, nejčastěji mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem samotnými. Upozorňuji na to proto, že se našel zaměstnavatel, který stanovil jednomu zaměstnanci mzdu mzdovým výměrem ve smyslu ustanovení § 113 odst. 1 ZP (tj. jednostranně), a měl za to, že tento mzdový výměr představuje splnění výše uvedených podmínek pro poskytování příplatku za noční práci a za práci v sobotu a v neděli v nižší částce. Ze mzdového výměru vyplývalo, že mzda zaměstnance se skládala ze mzdového tarifu ve výši 10 000 Kč (nároková složka), osobního příplatku až do výše 7 000 Kč a prémií ve výši až do výše 3 000 Kč (obě posledně uvedené složky byly koncipovány jako nenárokové). Ve mzdovém výměru bylo dále uvedeno, že součástí mzdového tarifu jsou příplatky dle ustanovení § 116 ZP a § 118 ZP, neboť se jedná o pravidelně se opakující práci. Na konci obsahoval mzdový výměr informaci, že zaměstnanec s ním byl seznámen. V žádné smlouvě včetně pracovní smlouvy ujednání týkající se příplatku za noční práci nebo za práci v sobotu a v neděli zahrnuto nebylo. Když pak dostal zaměstnavatel pokutu od orgánu inspekce práce za přestupek na úseku odměňování, byl postup