dnes je 26.5.2020

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Výzva k pokračování ve výkonu práce

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.05
Přehled judikatury trochu jinak – Výzva k pokračování ve výkonu práce

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Právnímu laikovi to může připadat poněkud zvláštní… Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu jeho nadbytečnosti v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně (konkrétně o zrušení zaměstnancem zastávaného pracovního místa). Zaměstnanec se této výpovědi brání soudní žalobou, protože považuje rozvázání pracovního poměru za neplatné. A teď pozor: zaměstnavatel, aniž by uznal neplatnost svého rozvazovacího právního jednání, vyzve zaměstnance k tomu, aby nastoupil zpátky do zaměstnání a začal vykonávat práci podle pracovní smlouvy! A zaměstnanec? Nenastoupí, i kdyby třeba mohl, a argumentuje tím, že je to přeci nesmysl, protože jeho pracovní místo bylo zrušeno a není jakou práci mu přidělovat, že tím zaměstnavatel popírá přijatou organizační změnu. Na to zaměstnavatel neslyší, absenci zaměstnance v práci označí za neomluvenou a doprovodí to druhou výpovědí z pracovního poměru, tentokrát pro závažné porušení „pracovní kázně”. Výpověď pro nadbytečnost zaměstnance byla soudy shledána neplatnou. Jak to ale dopadlo s platností té druhé? Daly i tady soudy