dnes je 4.12.2020

Input:

Překážka v práci a svátek

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.309
Překážka v práci a svátek

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

V organizaci poskytujeme zaměstnancům rehabilitační pobyty. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy. V případě, kdy zaměstnanci připadne na některý z dnů, kdy je na rehabilitačním pobytu, svátek - i nadále trvá a vykazuje se v evidenci pracovní doby překážka v práci, nebo mu má být vykázána sváteční náhrada? O náhradu mzdy jde sice v každém případě, ale překážka v práci bude v příštím roce pouze částečně započitatelnou pro účely dovolené na rozdíl od svátku, který se bude započítávat plně.

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 91 ZP

  • § 348 ZP

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď

Zde musíme vyjít z podstaty překážek v práci a z podstaty svátku. Pokud se týká překážek v práci, tak z teorie práva víme, že podstatou každého pracovněprávního vztahu je pracovní závazek, který lze charakterizovat jako smluvní závazek zaměstnance vykonávat sjednanou práci a jemu odpovídající povinnost zaměstnavatele přidělovat mu tuto práci a platit za její výkon mzdu. V průběhu realizace tohoto pracovního závazku však často dochází k situacím, kdy zaměstnanec nemůže práci vykonávat, neboť nastanou skutečnosti, které činí toto plnění nemožným nebo ho ztěžují. Tyto právní skutečnosti nazýváme překážkami v práci a právní úprava s nimi spojuje rozličné právní důsledky. Podstatou překážek v práci je však skutečnost, že musí zasahovat do pracovní doby, a tedy bránit zaměstnanci v plnění závazku konat práci v pracovní době. Odrazem této skutečnosti je například odchylná úprava osobních překážek v práci u zaměstnanců, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají sjednanou

Nahrávám...
Nahrávám...