Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příběhy k zamyšlení - O rezavé břitvě

11.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.11.02
Příběhy k zamyšlení – O rezavé břitvě

Ing. Pavel Náhlovský

Břitva se jednoho slunečného dne ocitla na zahradě mezi květinami. Jak se začala blýskat odrazem slunečních paprsků, pocítila pýchu a po krátkém přemýšlení usoudila: „Mám se vrátit do obchodu, kde jsem až doteď dřela? Jaká pošetilost by mě mohla vést k tomu, abych holila namydlené bradky hrubých venkovanů? Určitě ne! Ukryji se na nějakém tajném místě a tam prožiji svůj život v klidu a míru.”

Po několika měsících skrývání pak jednoho dne vyšla na vzduch, a tu s hrůzou zjistila, že zrezavěla a že se na ní zářivé slunce již neodráží. S nářkem marně litovala své nenapravitelné pošetilosti a lkala: „Bylo stokrát lepší, když holič používal mou nádherně ostrou hranu, která je teď pryč. Kam zmizel můj zářivý povrch? Vše zničila ohavná rez.”

(podle Leonarda da Vinci, Deníky)

Pýcha předchází pád

  • Pýcha je zrádný stav mysli, hlavně pro nás samotné. Jsme-li na sebe pyšní, přestáváme se učit a ztrácíme povědomí o realitě. Nevidíme nic než svou výtečnost.

  • Břitva se blýskala jen díky slunečním paprskům, nikoli vlastním přičiněním. To se v životě