dnes je 12.7.2020

Input:

Příběhy k zamyšlení - Tři rady

22.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.13.03
Příběhy k zamyšlení – Tři rady

Ing. Pavel Náhlovský

K moudrému poustevníkovi připutoval další zájemce o vědění a otázal se: „Ctihodný otče, prosím, pomoz. Nevím si rady se životem. Stále se v něm střídá úspěch s neúspěchem. Když se mi něco podaří, třeba dobře prodat zboží, už druhý den mne postihne nějaká pohroma. Čím to a co s tím mám dělat?”

Poustevník se zamyslel a pak řekl: „Dám ti tři rady, které by ti mohly pomoci.” A pokračoval: „Úspěch i neúspěch mají své kořeny v tvém vnitřním světě. Potřebuješ se zbavit strachu, zášti, černých myšlenek a ustálit svou mysl. To je má první rada. Úspěch lidé vnímají většinou příliš sobecky. Nauč se považovat za svůj úspěch i to, co se podaří ostatním. To je druhá rada. A jak naložit s nezdarem? Ten můžeš začít vnímat jako zdroj poučení a podnětů k sebezlepšení. A