dnes je 21.10.2020

Input:

Prodloužení zkušební doby o překážky na straně zaměstnavatele

18.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.290
Prodloužení zkušební doby o překážky na straně zaměstnavatele

JUDr. Věra Bognárová

Dotaz

Zaměstnankyně nastoupila dne 15. 7. 2016 – její zkušební doba byla do 14. 10. 2016. Od 4. 10. 2016 onemocněla, následně od 17. 8. 2017 je na mateřské, resp. rodičovské dovolené, ze které se má 21. 9. 2020 vracet do zaměstnání.

Je zaměstnankyně i přes mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou stále ve zkušební době?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 35 ZP

  • § 53 ZP

  • § 66 ZP

  • § 191 - § 210 ZP

  • § 195 ZP

  • § 196 ZP

Odpověď

Zkušební doba, podmínky jejího sjednání a postup v případě vzniku překážek v práci a dovolené, pro které zaměstnanec v průběhu zkušební doby práci celodenně nekoná, jsou upraveny v § 35 ZP. Zkušební doba musí být vždy sjednána písemně, jinak je neplatná, a musí být sjednána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Sjednaná zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí od vzniku pracovního poměru. Zkušební doba není povinnou náležitostí sjednaného pracovního poměru, a proto je pro další řešení nutné, aby byla platně za shora uvedených podmínek sjednána.

Ustanovení § 35 odst. 2 ZP stanoví, že o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje. Formulace, že zkušební doba se o dobu překážek v práci prodlužuje, znamená, že zkušební doba i v době existence těchto překážek v práci trvá. I v době existujících překážek v práci je proto možné pracovní poměr ve zkušební době v souladu s § 66 ZP ukončit. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ochranné doby běžně používané při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, které jsou důvodem pro zákaz výpovědi (§ 53 ZP), se pro tento případ nepoužijí. Zaměstnavatel i zaměstnanec proto mohou i v době čerpání mateřské a rodičovské dovolené pracovní