dnes je 22.1.2021

Input:

Souběh karantény a výkonu práce zaměstnance

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.24.02
Souběh karantény a výkonu práce zaměstnance

Mgr. Jan Vácha, Ph.D.

Může zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa, pracovat z domova či pokud mu lékař vystaví eNeschopenku, nepřipadá tato možnost v úvahu? To jsou otázky, které zaměstnavatelé často řeší. A jak zní správná odpověď?

Nárok na nemocenské z důvodu karantény se uplatňuje na tiskopise „Potvrzení o nařízení karantény”. Tento tiskopis má pouze papírovou formu, nelze jej zasílat elektronicky. V souvislosti se značným nárůstem případů karantény je umožněno využívat k potvrzení o nařízení karantény i elektronického tiskopisu eNeschopenka. Na eNeschopence, která slouží k potvrzení karantény, má lékař v rubrice „povolání” uvést „karanténa”. Tím se odliší potvrzení karantény od rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

Karanténa neznamená neschopnost k práci. Osoba v karanténě je zdravá, jen je omezena v pohybu. Může tedy pracovat v plném rozsahu, pokud dodrží podmínky karantény. Vykonává-li zaměstnání, tak samozřejmě nemůže zároveň pobírat náhradu mzdy dle § 192 ZP (ve výši dle § 192 odst. 2 ZP) nebo následně nemocenské dle zákona o nemocenském pojištění. Má pobírat v souladu s dikcí § 109 odst. 1 ZP ve spojení s § 16 písm. b) ZNP plat, mzdu nebo odměnu z dohody. Zaměstnavatel i zaměstnanec jsou v takových případech povinni oznamovat všechny skutečnosti, které mají vliv na poskytování dávky nemocenského pojištění, tedy oznamovat i dobu, v níž zaměstnanec vykonával práci v době karantény.

Lékař musí předat zaměstnanci doklad o nařízené karanténě, protože tím ukládá zaměstnanci povinnost dodržovat podmínky karantény. Proto musí odmítnout požadavek zaměstnance na nevystavení příslušného dokladu. Pro karanténu však neplatí režim práceneschopného, ten platí jen pro pojištěnce uznané práceneschopnými. Obecně doporučuji oznamovat OSSZ (PSSZ) výkon zaměstnání v době karantény co nejdříve, nejpozději při potvrzení o trvání karantény a vždy při ukončení karantény. Oznamovací povinnost výkonu práce má i zaměstnanec, ale postačí, když tak učiní zaměstnavatel.

OSSZ bude

Nahrávám...
Nahrávám...