dnes je 20.5.2024

Input:

Stresové interview

1.12.2006, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Tato metoda má své zastánce i odpůrce. Často se při ní zapomíná, že stres, který prožívá kandidát při přijímacím řízení, není totožný se stresovými situacemi, s nimiž se setká na pracovišti.

Stresové interview je termín, který se často používá v souvislosti s posouzením, zda uchazeč o volnou pozici dokáže zvládnout zátěžové situace v zaměstnání. V tomto článku se chci zabývat otázkou, zda stresové interview opravdu zjišťuje zvládání stresových situací a jak působí na kandidáty.

Seznamte se s Monikou. Je to velmi schopná personalistka. Splňuje všechny předpoklady, aby se z ní mohla stát výborná personální ředitelka v menší firmě. Vystudovala vysokou školu odpovídajícího zaměření, má praxi s řízením různých úspěšných projektů v rámci lidských zdrojů, vede úspěšně menší kolektivy, hovoří anglicky. Kromě toho je to velmi silná osobnost, umí si udělat názor a za ním si také stát, trochu pyšná na to, co dokáže, ale jinak je pracovitá, rychlá, umí jednat s lidmi. Monika se uchází o volné místo HR manažerky ve firmě DJH.

A teď se ještě seznamte s Oldřichem, generálním ředitelem firmy DJH. Chce získat nového personálního ředitele nebo ředitelku. Protože ten předchozí se neosvědčil, rozhodl se Oldřich, že tentokrát při výběrovém řízení nenechá nic náhodě. Proto si najal konzultanta Františka. Vysvětlil mu, že je pro něj velmi důležité, aby nový ředitel dokázal zvládat nápor, který je na něj kladen. Oldřich si přeje mnoho změn, a tak nový zaměstnanec bude pod velkým tlakem. František tedy doporučil, že součástí výběrového řízení budou stresové rozhovory.

Začalo výběrové řízení a Oldřich s Františkem po řadě hovoří s jednotlivými kandidáty. Zdaleka ne všichni se Oldřichovi líbili a dosud vlastně nikdo úspěšně nezvládl Františkovo stresové interview. František v tomto rozhovoru zpochybnil kandidátovu praxi nebo vzdělání, ironizoval jeho názory. Cílem bylo zjistit, jak to kandidáti zvládnou. Bohužel stále nikdo nebyl úspěšný.

Až přišla do kanceláře Monika. Zpočátku se zdá zaskočená nepříjemnými otázkami, ale po chvíli se „probrala“. Na oplátku zpochybnila způsob Františkovy práce a obhájila suverénně svoje postoje. Oldřich se dobře bavil a Monika se mu zalíbila: „Ta si od nikoho do kaše foukat nenechá!“ Žádný další kandidát se Oldřichovi už tolik nezamlouval. Už se vlastně rozhodnul, že místo nabídne Monice.

Druhý den zavolal Monice a nabídl jí místo HR manažerky. Jenže stalo se něco, co Oldřich naprosto nečekal. Monika místo s díky odmítla. Oldřich to vůbec nechápal. Zdála se mu motivovaná a schopná práci zvládnout. Byl však příliš hrdý, aby se ptal, co se stalo, a tak se jen zklamaně rozloučil.

Názor odborníka:

Oldřich s Monikou by si zřejmě dobře rozuměli, Monika by

Nahrávám...
Nahrávám...