dnes je 20.5.2024

Input:

Tvořiví pracovníci - nadšení, nebo zklamání?

1.10.2006, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Vysoce motivovaní, zvídaví, schopní překonávat překážky a dosáhnout cíle, inspirující, ale také tvrdohlaví, nekonformní, nezávislí - takoví jsou tvořiví lidé. Chcete je mít ve svém týmu?

Tvořiví lidé nejsou takovou samozřejmostí, jak by se zdálo, či lépe, jak by bylo objektivně třeba. Přitom se však dá říci, že každý člověk se narodí s určitou dispozicí k tvořivosti. Vidíme to zejména u malých dětí, kde naprostá většina z nich je v nějakém směru tvořivá. Realita nás však stále více omezuje a tvořivost potlačuje.

Obecně dnes ve společnosti převažuje spíše konzumní než tvůrčí přístup k životu. Přesto existují lidé, kteří díky specifické kombinaci osobnostních vlastností - talentu, zvídavosti, aktivitě, zájmům a zároveň podnětnému sociálnímu prostředí, které je obklopuje, zůstanou tvořivými i v dospělém věku. Představují pak pro řadu organizací významný potenciál. Proto je důležité umět tvořivé lidi poznat a vědět, jak s nimi zacházet.

Místo tvůrčího volíme často konzumní přístup k životu.

JAK JE POZNAT?

Poznání tvořivých jedinců nám ulehčuje skutečnost, že jejich psychická konstelace je často dosti odlišná od lidí, kteří tvořiví nejsou. Tvořiví lidé v konkrétních situacích, problémech a úkolech nalézají více variant, jak je zvládat či řešit, dokáží si poradit i v méně strukturovaných situacích.

Tvořivost se však může u některých osob omezovat jen na určitou oblast - technickou, výtvarnou, hudební, literární apod. V tomto případě můžeme očekávat vynikající výkony ve zmíněných oblastech, ale zároveň třeba i nepraktičnost a neschopnost poradit si s běžnými organizačními záležitostmi. Tvořivost totiž nesouvisí přímo s intelektem, tvořiví mohou být i lidé s jeho nižší úrovní. Snad největší roli zde hraje způsob myšlení a míra využívání pravé mozkové hemisféry, která je více aktivována při tvůrčím řešení problému. Tvořivý člověk přitom navenek může působit i jako nemotora či podivín.

Pokud jde o charakteristiku tvořivého člověka, obvykle se uvádějí tyto vlastnosti:

  • nezávislost, nekonformita;

  • sebejistota;

  • vysoká míra motivovanosti;

  • hravost;

  • vnímavost, citlivost na podněty;

  • zvídavost, zájem.

Díky své nezávislosti a nekonformnosti se stává tvořivý člověk často méně pohodlným pro své nadřízené. Vyplývá to ze samotné podstaty manažerské práce, která vyžaduje od řízených pracovníků podřízení se určitým pravidlům, plnění úkolů v daném termínu a určitou míru přizpůsobivosti. Tvořiví lidé ve zvýšené míře spoléhají na svůj úsudek, proto pro ně není jednoduché se bez přemýšlení podřídit autoritám a někdy se díky tomu mohou dostat do konfliktu i se svými spolupracovníky. Nedělá jim problém překračovat konvence a často to ani nevnímají jako problém. Pokud jsou tvořiví vyhraněně v určitém směru, často jim jejich maximální oddanost problému nedovoluje stejně intenzivně registrovat signály z méně zajímavých sfér. Těmito sférami pak bývají zhusta sféry sociální. Tvořivý člověk tak může žít jakoby v jiném světě a vyrovnávací mechanismy směrem k jeho sociálnímu okolí pro něj prostě nejsou podstatné.

Tvořivý člověk se pak může chovat v určitých prostředích neadekvátně. Je-li ponořen do svých inovačních představ či myšlenek, nikoho nezdraví, protože momentálně

Nahrávám...
Nahrávám...