Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úhrada vstupní lékařské prohlídky

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.64
Úhrada vstupní lékařské prohlídky

Mgr. Jan Vácha

Dotaz

Můžeme mít v pracovní smlouvě odstavec s tímto znění: „Zaměstnanec souhlasí s tím, že úhrada nákladů za vstupní lékařskou prohlídku včetně případného audiometrického vyšetření mu bude zúčtována na základě předloženého účetního dokladu příslušejícího vstupní lékařské prohlídce po uplynutí sjednané zkušební doby.”?

Právní předpisy

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění