dnes je 21.2.2024

Input:

Valorizace úrazových rent od 1. 1. 2023

22.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2023.02.02
Valorizace úrazových rent od 1. 1. 2023

JUDr. Eva Dandová

Dne 30. září 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 a nařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023. Obě nařízení vlády nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023 přinášejí zvýšení důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích a zvýšení příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.

Z toho důvodu Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na citované nařízení vlády č. 290/2022 Sb. předložilo vládě návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Nařízení vlády již bylo schváleno a dokonce publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 413/2022 Sb.

Důvodem zvýšení rent je skutečnost, že na základě principu výpočtu výše uvedených náhrad dochází k tomu, že při každém zvýšení invalidního a pozůstalostního důchodu nebo výdělku poškozeného zaměstnance nastane snížení poskytované náhrady. Na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů může k reálnému zvýšení pobíraných částek u poškozených a pozůstalých, kteří pobírají náhrady podle pracovněprávních předpisů, dojít pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek, do kterého jsou uvedené náhrady dopláceny.

V roce 2022 došlo – kromě pravidelné valorizace k 1. 1. 2022 (provedené nařízením vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů, dále jen "nařízení o úpravě náhrady") – ke dvěma mimořádným valorizacím.

První mimořádné valorizační nařízení vlády bylo nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), které bylo vydáno v souvislosti s nařízením vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022. Na základě tohoto nařízení vlády došlo od 1. 6. 2022 ke zvýšení procentní výměry důchodů o 8,2 % a na základě nařízení vlády č. 138/2022 Sb. došlo k valorizaci rent také o 8,2%.

Druhým mimořádným valorizačním nařízením vlády bylo nařízení vlády č. 256/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), které bylo vydáno v souvislosti s nařízením vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, kdy došlo od 1. 9. 2022 ke zvýšení procentní výměry důchodů o 5,2 %. I toto nařízení vlády pak ve stejné výši s důchody valorizovalo renty, tedy o 5,2 %.

Podle § 271u ZP platí, že vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, upraví nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. To se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Z toho důvodu a také samozřejmě s ohledem na  valorizaci důchodů k 1. 1. 2023 došlo ke zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle zákoníku práce,

Nahrávám...
Nahrávám...