dnes je 25.8.2019
Input:

Věcné změny v sociálním pojištění v roce 2019

9.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.02.07
Věcné změny v sociálním pojištění v roce 2019

JUDr. Jan Přib

Tyto změny se týkají především pojistného u OSVČ. Byly schváleny již v roce 2017 (jedná se o zákon č. 259/2017 Sb.), avšak s účinností až od 1. ledna 2019.

Především se mění u OSVČ splatnost u záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Od roku 2019 se tyto zálohy za kalendářní měsíc budou platit od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí (například záloha za květen se bude platit od 1. května do 31. května, tj., do konce května musí být příslušná částka připsána na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení). V roce 2018 se zálohy platily ve lhůtě od prvního dne do 20. dne následujícího měsíce. Přechod na nový systém placení záloh je upraven v přechodném ustanovení (čl. II bod 2) zákona č. 259/2017 Sb. tak, že záloha zaplacená v lednu 2019 se považuje již za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec 2018 nemusí být povinně uhrazena (dluh na záloze přitom nevzniká); může však být uhrazena dobrovolně, a to jen v období od 21. do 31. prosince 2018 (touto platbou za prosinec 2018 lze tedy snížit případný doplatek na pojistném podle podaného přehledu za rok 2018).

U záloh na pojistné dochází kromě splatnosti ještě k další změně, a to ve stanovení výše záloh, neboť od podání přehledu v roce 2019 platí, že si výši záloh prostřednictvím stanovení měsíčního vyměřovacího základu již neurčuje OSVČ, ale měsíční vyměřovací základ pro zálohy činí (pokud OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v předcházejícím kalendářním roce) 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu OSVČ za tento rok připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Dále se u OSVČ mění splatnost