dnes je 4.12.2020

Input:

Výpověď z důvodu nadbytečnosti a poskytování náhrady mzdy

11.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.310
Výpověď z důvodu nadbytečnosti a poskytování náhrady mzdy

Ing. Růžena Klímová

Dotaz

S naším zaměstnancem ukončujeme pracovní poměr z organizačních důvodů. Po celou výpovědní dobu mu není přidělována práce, je placený průměrným hodinovým výdělkem. V případě svátků se mu mzda nikdy nekrátila - jedná se o měsíční mzdu.

Jak bych měla postupovat v případě, že mu v daný měsíc, kdy běží výpovědní doba, připadne na pracovní den svátek? Tento svátek má být placený měsíční mzdou (poměrnou částí na daný den), nebo průměrným hodinovým výdělkem?

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 52 písm. c) ZP

Odpověď

V případě, že běží výpovědní doba  při výpovědi ze strany zaměstnavatele, v níž zaměstnavatel  již nemůže přidělovat práci, protože je místo zrušeno,  přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.  Tento postup je nutné aplikovat i

Nahrávám...
Nahrávám...