dnes je 4.12.2020

Input:

Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání do 31. 12. 2020

3.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.7.1
Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání do 31. 12. 2020

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNÁNÍ

………………………… (uvést název a sídlo zaměstnavatele)

Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání

Na základě ……………. (výpovědi, dohody o rozvázání pracovního poměru) můj pracovní poměr u vás skončí ke dni …………. a v návaznosti na jeho skončení budu nastupovat do nového pracovního poměru u ………………. (uvést název a sídlo nového zaměstnavatele). Protože mám nevyčerpanou dovolenou v rozsahu ………………. a vzhledem k termínu skončení pracovního poměru nebude možné ji vyčerpat ve volnu, žádám o možnost vyčerpání dovolené v uvedeném rozsahu u mého nového zaměstnavatele, s nímž jsem o převedení této dovolené již jednal a který s tím souhlasí. Z těchto důvodů žádám, abyste tuto záležitost s mým novým zaměstnavatelem projednali a dohodli úhradu náhrady mzdy (platu) za tuto dovolenou, kterou by mi vyplatil můj nový zaměstnavatel.

V ………………… dne ……………….

…………………………………

podpis zaměstnance, adresa

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 221 ZP

  • § 222 ZP

Komentář:

Jestliže zaměstnanec skončí pracovní poměr u zaměstnavatele a ke dni jeho skončení má nevyčerpanou dovolenou, přísluší mu náhrada mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou. Za určitých podmínek si však zaměstnanec může dovolenou nebo její zbývající část vyčerpat ve volnu. Tak je tomu v případě změny zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku, kterou se pro tyto účely rozumí skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně navazující vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele.

Jde-li o

Nahrávám...
Nahrávám...