dnes je 5.8.2021

Input:

Zákon o specifických zdravotních službách - společná ustanovení (§ 69, 98 a 100 ZSZS)

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.6
Zákon o specifických zdravotních službách – společná ustanovení (§ 69, 98 a 100 ZSZS)

JUDr. Anna Janáková

Komentář

Zákon o specifických zdravotních službách (stejně jako ostatní zákony z balíčku zákonů o zdravotních službách) nabyl právní účinnosti dnem 1. dubna 2012.

Pro zavedení pracovnělékařských služeb bylo stanoveno roční období, kdy bylo možno ještě postupovat podle dosavadních předpisů upravujících závodní zdravotní péči.

ZSZS stanoví pravidla pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, PLS a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, ve věznicích a detenčních ústavech a ve státní službě podle služebního zákona, kdy v podstatě zachovává úpravu obsaženou v jiných právních předpisech. Zákon obsahuje ustanovení, které definuje, kdo se rozumí zaměstnavatelem a zaměstnancem v předešle uvedených bezpečnostních sborech, ozbrojených silách, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence a ve státní službě.

Oproti předchozí právní úpravě závodní preventivní péče došlo při zavedení pracovnělékařských služeb k podstatnému rozšíření právní úpravy a byla zavedena řada novinek:

  • Nově jsou předepsány lékařské prohlídky žáků a studentů před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu (§ 51 odst. 1 a 2 ZSZS).

  • Pracovnělékařské služby může poskytovat jen poskytovatel zdravotních služeb ve stanovených oborech, a to v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství (§ 54 odst. 1 ZSZS).

  • Pracovnělékařské služby lze poskytovat jen na základě písemné smlouvy, pokud se nejedná o výjimky stanovené zákonem [ § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS a v roce 2013 doplněného § 58a ZSZS ].

  • Poskytovatel PLS může nově žádat po zaměstnavateli měření či expertizy a zaměstnavatel je povinen tato měření a expertizy na své náklady zajistit

Nahrávám...
Nahrávám...