dnes je 25.11.2020

Nejnovější

Souběh karantény a výkonu práce zaměstnanceGarance

23.11.2020, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa, pracovat z domova či pokud mu lékař vystaví eNeschopenku, nepřipadá tato možnost v úvahu? To jsou otázky, které zaměstnavatelé často řeší. A jak zní správná odpověď?

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Na kopciGarance

23.11.2020, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Náhlovský Nasredin přiběhl domů a volá na souseda: „Pomóóc, valí se na nás povodeň!” Soused ho uklidňuje: „Klid, Nasredine. Bydlíme přece na kopci.” Nasredin se trochu upokojil, ale hned dodal pochybovačně: „No hlavně aby ta povodeň nebyla větší než náš kopec.” Imunita, schopnost odolávat ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nové „krizové" ošetřovnéGarance

20.11.2020, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako jedno z opatření k řešení důsledků další vlny onemocnění COVID-19 probíhající na podzim 2020 byl přijat zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Výpověď z důvodu nadbytečnosti a poskytování náhrady mzdyGarance

11.11.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová Dotaz S naším zaměstnancem ukončujeme pracovní poměr z organizačních důvodů. Po celou výpovědní dobu mu není přidělována práce, je placený průměrným hodinovým výdělkem. V případě svátků se mu mzda nikdy nekrátila - jedná se o měsíční mzdu. Jak bych měla postupovat v případě, že mu ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Překážka v práci a svátekGarance

10.11.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz V organizaci poskytujeme zaměstnancům rehabilitační pobyty. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy. V případě, kdy zaměstnanci připadne na některý z dnů, kdy je na rehabilitačním pobytu, svátek - i nadále trvá a vykazuje se v evidenci pracovní doby překážka ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

E-neschopenky z pohledu zaměstnavatelů a praxeGarance

9.11.2020, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., JUDr. Simona Tziata, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od zavedení tzv. e-neschopenky s účinností od 1. 1. 2020 uplynulo již více než tři čtvrtě roku. Aniž to většina z nás tušila, elektronizace potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (dále také „DPN”) přišla za pět minut dvanáct. Události z brzkého jara…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nejasný výsledek vstupní lékařské prohlídky a žádost o vydání nového lékařského posudkuGarance

9.11.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Zaměstnanec na dělnické pozici, kategorie rizik prací 3 (př. riziko hluku, vibrace), byl vyslán na vstupní lékařskou prohlídku ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb (k závodnímu lékaři). Tento poskytovatel mu v posudku zaškrtl závěr, že je zdravotně způsobilý ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Pracovní cesty a jejich vyúčtování v době covidovéGarance

9.11.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Dotaz Naše firma, stejně jako asi řada dalších v době Covid19, prochází procesem automatizace a home-office. Aktuálně se zabýváme automatizací pracovních cest. Narazili jsme na otázku, zda vyúčtování pracovní cesty musí být podepsané schvalovatelem a zaměstnancem. Prosím o informaci ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nemoc z povolání z předchozího zaměstnání a krácení dovolenéGarance

6.11.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Řešíme situaci, zda krátit či nekrátit dovolenou za 107 dní pracovní neschopnosti zaměstnankyně v důsledku nemoci z povolání z předchozího zaměstnání. Tuto otázku mi nedokázali zodpovědět ani na inspektorátu práce. Jsme oprávněni krátit? Jak postupovat v případě, že bychom ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Odvolání vedoucího zaměstnance včetně změn daných novelou zákoníku práceGarance

5.11.2020, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek přináší přehled stěžejní judikatury k zákonem stanovené nabídkové povinnosti zaměstnavatele vůči vedoucímu zaměstnanci, jenž byl ze své funkce odvolán nebo se jí vzdal, a může tak sloužit zaměstnavatelům jako návod pro správný postup v personální praxi.…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Překážka v práci z důvodu návštěvy zdravotnického zařízení

25.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. přísluší zaměstnancům pracovní volno při vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Kurzarbeit a jeho česká podoba

23.9.2020, Zdroj: ČTK

... Na konci tohoto týdne se bude vláda opět zabývat kurzarbeitem i ošetřovným. Koaliční strany se dohodly na jeho podobě. Zkrácenou práci s částí výdělku od státu by mohl povolit jedině kabinet při vážném ohrožení ekonomiky. Lidé by za neodpracované hodiny dostávali 70 procent čistého, nejvýš ale celostátní ...

Práce z domova a pracovní pohotovost

8.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé si občas kladou otázku, jestli může zaměstnanec v režimu home office držet pracovní pohotovost. Tato otázka je důležitá tím spíše, že takový zaměstnanec si zpravidla sám rozvrhuje pracovní dobu.

Dohoda o práci z domova

9.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práci z domova, tzv. home office, vítá řada zaměstnanců a v dnešní době se k tomuto modelu přiklání i řada zaměstnavatelů. Podívejme se na to, jakým způsobem tuto situaci smluvně ošetřit.

Posouzení intenzity porušení pracovních povinností zaměstnancem

24.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce rozlišuje celkem tři stupně intenzity porušení povinností a s nimi spojuje možnost postihu ze strany zaměstnavatele, především pak formou rozvázání pracovního poměru.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 454/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň silniční (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 184)
  • 455/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z hazardních her (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 184)
  • 456/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 185)
  • 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 186)
  • 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 187)
  • 460/2020 Sb. novela zák. č. 191/2020 Sb. a č. 182/2006 Sb. (vyšlo dne: 13.11.2020 v částce č. 189)
  • 466/2020 Sb. Program statistických zjišťování na rok 2021 (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 191)
  • 467/2020 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 192)
  • 469/2020 Sb. o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 193)
  • 470/2020 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 193)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Pracovněprávní souvislosti útlumu činnosti zaměstnavatele

25.11.2020, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení základních pracovněprávních souvislostí situace, která nastala v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a přijatých mimořádných opatření vlády. Řada zaměstnavatelů musela přerušit svou činnost, případně vykonávat činnost jiným způsobem. Seminář bude zaměřen jednotlivé možnosti řešení, legální provedení úsporných a útlumových opatření.

Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

1.12.2020, On-line, Ing. Antonín Daněk

Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění, na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech (zejména v zákoníku práce) v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Důsledky novely č. 134/2020 Sb. Dvojí (a razantní) zvýšení plateb za "státní pojištěnce" s dopady do placení pojistného zaměstnavatelem.

Výpočet dovolené od roku 2021 a další změny ve mzdové a personální oblasti

2.12.2020, On-line, Ing. Růžena Klímová

Největším strašákem pro mzdové účetní budou v následujících měsících nová pravidla pro výpočet dovolené, která mají platit od 1.1.2021. Změny se ale týkají i jiných oblastí. Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a 2021 a procvičte si je na praktických příkladech.

Program zaměstnanosti Antivirus a připravovaný Kurzarbeit

3.12.2020, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen v prvé řadě na fungování cíleného programu k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“. Dosavadní režimy A a B byly prodlouženy do konce roku 2020, přibyl nový režim Antivirus A Plus. Obsahem semináře budou podmínky pro vznik práva na poskytnutí kompenzace v návaznosti na uplatnění některé ze zákonem stanovené překážek v práci. V závislosti na rychlosti legislativního procesu má v dohledné době Antivirus nahradit nová úprava podpory v době částečné zaměstnanosti (tzv. Kurzarbeit).

Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

11.12.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi, které lze při řešení konfliktů využít, i hlavními metodami jejich mediace ze strany vnějších osob, především manažerů.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
25.11.2020 - podání hlášení za říjen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.11.2020
 1 EUR26,26 CZK (-0,04)
 1 USD22,13 CZK (+0,03)
 1 GBP29,5 CZK (-0,09)
 100 RUB29,14 CZK (+0,04)
 100 JPY21,16 CZK (-0,14)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí