dnes je 1.4.2020

Nejnovější

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

1.4.2020, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2019 Předchozí §§ 147-149 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem vykonávajícím více druhů práceGarance

27.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co vypadá na první dobrou jako výhoda, může se za jiných okolností ukázat jako nevýhoda. Na mysli mám situaci, kdy zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem více druhů práce. Širší dispozice s jeho pracovní silou, možnost přidělovat mu jednu, či druhou práci,…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020Garance

27.3.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při výpočtu srážek ze mzdy musí mzdové účetní v tomto roce počítat s několikerou změnou parametrů. Jako každoročně došlo od 1. 1. 2020 ke zvýšení nezabavitelné částky , která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z  ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Dovolená v době epidemie koronaviruGarance

26.3.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci, kde bude trávit dovolenou? A jak postupovat při jeho návratu, pokud se obává zavlečení nákazy na pracoviště? Na tyto otázky odpoví následující řádky.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Prevence budiž pochválenaGarance

26.3.2020, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronavirová infekce je skutečný problém, nicméně zkusme si uvědomit, že například na následky kouření zemře za rok 18 000 osob a počet zemřelých na chřipku činil k 2. 3. 2020 50 osob.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Absolutní pravdaGarance

23.3.2020, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jistý král požádal jednoho z nejstarších mudrců u dvora, aby mu vyryl do zlatého kroužku větu, která by vystihla absolutní světovou pravdu. Větu, která by byla tak spravedlivá, že by se dala použít na všechny životní situace a ve všech dobách. Větu, která by…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Daňové aspekty práce z domovaGarance

23.3.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mají zaměstnanci nárok na náhradu nákladů při práci z domova? Může si zaměstnavatel v dohodě určit, že žádné náhrady nebude poskytovat? A jak je to s poskytováním stravenek?

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přehled judikatury trochu jinak - neomluvená absence a její důsledkyGarance

20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neomluvené zameškání směny či více směn může zaměstnanci přinést neblahé pracovněprávní důsledky - vedle rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením mj. též zkrácení dovolené ve smyslu ustanovení § 223 odst. 2 ZP, a to o 1 až 3 dny dovolené za…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Pracovnělékařské prohlídkyGarance

20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jako zaměstnavatel máme povinnost zajistit u uchazeče o zaměstnání před vznikem pracovního poměru provedení vstupní lékařské prohlídky a v průběhu trvání tohoto pracovněprávního vztahu pak periodické lékařské prohlídky, resp. v  ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Odmítnutí výkonu práceGarance

20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Zaměstnanec odmítá nastoupit k výkonu práce, protože se obává nákazy koronavirem. Jako zaměstnavatel jsme přitom přistoupili ke všem doporučeným opatřením na úseku hygieny práce a nevíme o žádném zaměstnanci, který by byl byť jen ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené A) ŽÁDOST ŽENY Varianta 1 V souvislosti s narozením ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 73-73a ZP Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místaGarance

25.4.2017, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 73-73a zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.4.2017 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 73(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené V ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 48 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměruGarance

25.6.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 48 zákona č.262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 24.6.2014 Předchozí §§ 48 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 48(1) Pracovní poměr může být rozvázán jena) dohodou,b) výpovědí,c) okamžitým zrušením,d) ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

1.4.2020, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2019 Předchozí §§ 147-149 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 67/2020 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 12.3.2020 v částce č. 28)
  • 75/2020 Sb. novela na5. vl. č. 453/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2020 v částce č. 32)
  • 91/2020 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 17.3.2020 v částce č. 36)
  • 113/2020 Sb. novela zák. č. 211/2000 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 114/2020 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 115/2020 Sb. novela zák. č. 111/1994 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 117/2020 Sb. novela zák. č. 455/1991 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 118/2020 Sb. novela zák. č. 219/2000 Sb. a č. 82/1998 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 119/2020 Sb. novela některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 134/2020 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo ni

6.4.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni předejít, nebo se ho dokonce z velké části zbavit.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
1.4.2020 - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 31.3.2020
 1 EUR27,33 CZK (+0,01)
 1 USD24,94 CZK (+0,19)
 1 GBP30,83 CZK (+0,11)
 100 RUB31,77 CZK (+0,79)
 100 JPY22,98 CZK (+0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí