dnes je 10.4.2021

Nejnovější

Stravenkový paušál v příkladechGarance

9.4.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo od 1. 1. 2021 k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje. Podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Emoce jsou nakažlivéGarance

7.4.2021, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... MUDr. Karel Nešpor, CSc. Obáváme se chorob, ale stejně nakažlivé mohou být i emoce. Ty pozitivní můžeme klidně chytit, ale jak na ty negativní? Paní Mirku čekalo nepříjemné vyšetření a měla obavy z jeho výsledku. Její nálada vypadala podle toho. Jako naschvál se ten den ještě objevily problémy v práci ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Pracovněprávní úprava sick daysGarance

6.4.2021, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé ve snaze získat nové nebo udržet a motivovat stávající zaměstnance zavádějí různé nadstandardní zajímavé benefity. Může se jednat o pár dní dovolené navíc, firemní školky pro děti zaměstnanců, slevy u různých dodavatelů, hrazené sportovní či…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci přesčas a o pracovní pohotovostiGarance

29.3.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci přesčas a o pracovní pohotovosti Zaměstnavatel …………………………………... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený …………………….. vydávám tento vnitřní předpis o práci přesčas a o pracovní pohotovosti. 1. Práci přesčas je oprávněn zaměstnanci nařídit ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Úprava počítání lhůt v pracovním právu po novele zákoníku práceGarance

26.3.2021, Mgr. Tomáš Liškutín. JUDr. Kristýna Opletalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počítání lhůt ovlivňuje počátek a konec časových úseků, během nichž mohou zaměstnanci a zaměstnavatelé uplatnit své nároky. V některých případech dochází k přerušení běhu lhůt a pak jsou rozhodující podmínky, za nichž běh lhůt pokračuje. O rozdílech mezi tím,…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přehled judikatury trochu jinak - Kritéria pro poskytování vyššího odstupnéhoGarance

23.3.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnanci skončí pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, přísluší mu v této souvislosti právo na odstupné. Zákoník práce stanoví přitom jen jeho minimální výši (dle doby trvání…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Délka směny, práce z domova a poskytování stravenkového paušáluGarance

22.3.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Pfeilerová Dotaz v souvislosti s možností stravenkového paušálu, schválenou od 1. 1. 2021, si Vás dovoluji požádat o sdělení právního názoru na několik dotazů. Jaký počet příspěvků na stravování v rámci využití tzv. stravenkového paušálu zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci v rámci jeho pracovní ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příspěvek na dopravu jako zaměstnanecký benefitGarance

22.3.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Novák Dotaz Naše firma se rozhodla zavést benefit formou poukázek na pohonné hmoty pro zaměstnance, kteří nemají trvalé bydliště v místě sídla firmy. Zaměstnanec by obdržel začátkem měsíce poukázku v určité hodnotě (dle vzdálenosti místa bydliště). Jedná o příjem, který podléhá zdanění a odvodu ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Motýl a feferonkaGarance

21.3.2021, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátké zenové příběhy měli za úkol narušit myšlenkové stereotypy a očistit mysl od zbytečného balastu. Tady je jeden z nich.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Několik poznámek k testování zaměstnancůGarance

19.3.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z protiepidemických opatření je zavedení testování zaměstnanců. Podívejme se tuto povinnost z pohledu pracovněprávního.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Právníci k testování zaměstnanců

4.3.2021, Zdroj: ČTK

... Jaké důsledky bude mít to, když se zaměstnanec rozhodne odmítnout testovat se na covid-19? Pokud se zaměstnanec odmítne testovat na covid-19, nesmí mu zaměstnavatel umožnit vstup na pracoviště. Může to pak vést i k jeho výpovědi. Takové je stanovisko právníků. Svaz průmyslu chce po vládě jednoznačný ...

Minimální mzda od 1. 1. 2021 a doplatek do minimální mzdy

7.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy na 90,50 Kč.

Deset kroků k samotestování u zaměstnavatele

4.3.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

... Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro zaměstnavatele průvodce samotestováním v deseti krocích. 1. krok Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získám informaci o držitelích výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou a jejich výrobcích. ...

Daňový balíček přehledně

6.1.2021, Zdroj: ČTK

... Pod číslem 609/2020 byl ve Sbírce zákonů publikován daňový balíček. Jaké novinky přináší? Zákon o daních z příjmů zavádí: zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 a 23 procent - okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021; zvýšení základní slevy na dani na poplatníka - ...

Izolačka schválena

5.3.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

... Senát schválil tzv. „izolačku“. Pomoc při výpadku příjmu kvůli karanténě prošla Senát dnes podpořil vyplácení mimořádného příspěvku až 370 Kč za den pro lidi, kteří se ocitli v karanténě nebo izolaci z důvodu infekčního onemocnění. Takzvaná „izolačka“ bude platit zpětně od 1. ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 152/2021 Sb. novela zák. č. 505/1990 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 154/2021 Sb. ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 60)
  • 155/2021 Sb. novela zák. č. 38/2021 Sb. a č. 191/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 61)
  • 156/2021 Sb. novela vyhl. č. 61/2011 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 62)
  • 157/2021 Sb. novela vyhl. č. 490/2020 Sb. (vyšlo dne: 6.4.2021 v částce č. 63)
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 160/2021 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Pravidla poskytování nenárokových mzdových složek v kontextu úsporných opatření

14.4.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář bude zaměřen na nenárokové (pohyblivé) mzdové složky, které mohou zaměstnavatelé využívat při tvorbě systému odměňování. Nabídne řešení směřující ke správnému nastavení systému odměňování tak, aby mohl zaměstnavatel vnávaznosti na stanovená kritéria rozhodovat o přiznání, případně nepřiznání či odebrání nenárokových složek, pokud ktakovémuto kroku musí zaměstnavatel přistupovat zejména vsouvislosti snutností spořit mzdové prostředky. Současně upozorníme na časté problémy, které mohou vyústit vneúspěch zaměstnavatele vsoudním sporu.

Dočasná pracovní neschopnost 2021 - náhrada mzdy, nemocenské

16.4.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Za jakých podmínek poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, platu či odměny při dočasné pracovní neschopnosti, jak určit počátek pracovní neschopnosti, karenční dobu a jak vypočítat náhradu mzdy? To jsou jen některé body tohoto webináře.

Pružná pracovní doba

21.4.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení pravidel a možností nastavení pružné pracovní doby. Kdy a jak správně pružnou pracovní dobu uplatnit, jaká jsou možná pozitiva a negativa a pracovněprávní souvislosti v oblasti řízení práce, čerpání dovolené, překážek v práci pracovních cest atd. Poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se pružná pracovní doba mohla uplatnit tam, kde patří, a mohla sloužit jako nástroj efektivního řízení práce.

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR po novele zákona o daních z příjmů v případových studiích

26.4.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i dopadům home-office zaměstnanců v zahraničí jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se m.j. zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 9.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (+0,07)
 1 USD21,82 CZK (+0,03)
 1 GBP29,93 CZK (-0,05)
 100 RUB28,26 CZK (-0,02)
 100 JPY19,89 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...