dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1279/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 1279/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
k čl. 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení, uveřejněné pod č. 228/1993 Sb.
k čl. 19 Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení, uveřejněného pod č. 117/2002 Sb. m. s.
k § 61 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Sdělení České správy sociálního zabezpečení o tom, že žalobcova žádost o důchod byla podle čl. 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (uveřejněné pod č. 228/1993 Sb.) a čl. 19
Nahrávám...
Nahrávám...