dnes je 19.4.2024

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkemGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Konkurenční doložka a ELDPGarance

22.4.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištěníGarance

5.8.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. července 2019 (tj. dnem vyhlášení) nabyl účinnosti zákon č. 165/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této novely zákona č. 340/2006 Sb. je…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2019Archiv

21.2.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. byl pro rok 2018 stanoven vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc. Od 1. 1. 2019 se částka zvyšuje na 7 540…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Společníci a jednatelé s.r.o. z pohledu sociálního pojištěníGarance

28.1.2014, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci a jednatelé s. r. o. se považují v sociálním pojištění za zaměstnance, pokud vykonávají pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah, to znamená, že tuto práci nevykonávají na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Garance

10.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, jednak k dalším změnám převážně věcného charakteru na základě…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE V RÁMCI DRUHÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉ REFORMYArchiv

26.1.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření. Tím byly vytvořeny předpoklady pro realizaci důchodové reformy, která je postavena na třech…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Změny právní úpravy zaměstnávání důchodců od 1. 1. 2010Archiv

4.11.2009, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovněprávní předpisy neobsahují zvláštní právní úpravu zaměstnávání poživatelů starobních důchodů, pokud jde o způsob založení pracovního poměru, jeho skončení a pracovní podmínky včetně odměňování. Také pro pracující důchodce např. platí, že…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Nahrávám...
Nahrávám...