dnes je 24.7.2024

§ 236 ZP Stravování zaměstnancůGarance

25.10.2021, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 224-226 ZP Pracovní podmínky zaměstnancůGarance

26.7.2021, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Proč a jak se stát leadremZáznamGarance

28.8.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:03

Vůdcovství není jen věcí vrcholového managementu či politiky. Je předpokladem důležitým i v běžné práci či obchodě. Představuje schopností jednat způsobem, jež vyvolává důvěru, jistotu a autoritu, a získává nám tak následovníky či osoby ochotné vyjít nám…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Psychologické pasti penězZáznam

27.5.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:54:07

Finanční hodnota peněz je stejná, bez ohledu na to, odkud přicházejí nebo na co je vydáváme. Psychologicky vzato to však většinou neplatí. Lidé totiž s penězi často zacházejí podle toho, do jaké "mentální škatulky" je zařadili. A nakládají tak s nimi způsobem,…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jak využít pravidlo 80/20ZáznamGarance

30.4.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:47:29

Pravidlo 80/20 lze bez přehánění považovat za jeden z nejjednodušších i nejúčinnějších návodů k myšlení a jednání vůbec. Říká, že osmdesát procent úsilí, které v nejrůznějších oblastech vynakládáme, přináší jen dvacet procent výsledků, kterých jsme na jeho…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo niZáznamGarance

6.4.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:51

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jste nuceni si svůj čas řídit sami: 6 způsobů, jak s ním nakládat lépeZáznamGarance

30.3.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:59

Některým pracovníkům řídí čas jejich nadřízení. Někteří si ho však mohou z velké části řídit sami. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s vlastním časem, ale i s mentálními technikami, které jejich využití usnadňují.…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Preventivní management: jak předcházet nedostatkům v práci zaměstnanců, které nemůžeme mít stále na očíchZáznamGarance

24.3.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:29

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč jednání či výkonnost zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů,…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Tvorba personální strategie organizaceZáznamGarance

22.11.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:14

Kurz se zaměřuje na cíle, význam, obsah a strukturu personální strategie organizací. K jeho hlavním tématům patří rozbor personálních cílů a potřeb podniku, využití personální SWOT analýzy, plánování personálních a organizačních opatření a hodnocení jejich…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Manažerská etika a etické řízení organizaceZáznamGarance

4.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:02:42

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami manažerské etiky a etického řízení organizace, s důvody vedoucími k tvorbě etického kodexu organizace, s jeho správným tematickým zaměřením, obsahem a strukturou i praktickými zásadami jeho vytváření a…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Audit vnitrofiremní komunikaceZáznamGarance

12.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:17:50

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace, zabývajícím se přezkoumáním a posouzením účinnosti vnitřní komunikace v organizaci. Zaměřuje se na odhalení slabin ve vnitřní komunikaci a navržení cest jejich odstranění, a to…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Audit řízení lidských zdrojůZáznamGarance

8.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:11

Cílem semináře je seznámit se s cíli, metodami a organizací auditu řízení lidských zdrojů sloužícího k rozboru a hodnocení řízení lidských zdrojů v organizaci i navržení cest ke zvýšení jeho účinnosti a…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Personální controllingZáznamGarance

1.7.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:20:18

Cílem semináře je seznámit se s významem a funkcí personálního controllingu a jeho hlavními nástroji - kvantitativními i kvalitativními personálními ukazateli a personálními standardy. Pozornost je věnována výběru personálních ukazatelů charakterizujících…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 227-233 ZP Odborný rozvoj zaměstnancůGarance

18.4.2019, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jak zvládat obtížné chování na pracovištiZáznamGarance

7.1.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:47

Zvládání obtížného či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám a naučit se mu předcházet či na něj vhodným způsobem…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Situační řízení: jak řídit různé pracovníkyZáznamGarance

2.10.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:50:33

Situační řízením spočívá v přizpůsobení řídícího stylu schopnostem, zkušenostem, motivaci i dalším předpokladům pracovníkům a okolnostem situace. Cílem videosemináře je seznámit se ze základními styly a metodami situačního…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Ochrana osobních údajů v personalisticeZáznamGarance

30.4.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:29

Videoseminář je věnován v současnosti tolik aktuální problematice ochrany osobních údajů, a to především v personalistice.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jak vytvořit etický kodex organizaceZáznamGarance

8.11.2017, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:32

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami a metodami tvorby etického kodexu – jeho zaměřením, obsahem, strukturou i způsobem uplatňování.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Řízení a vedení týmůZáznamGarance

8.11.2017, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:07:18

Cílem semináře je vysvětlit úkoly manažerů při tvorbě a řízení týmů a upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i nejčastější překážky, které týmové práci…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 234-235 ZP Kvalifikační dohodaGarance

14.7.2017, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Procesní řízeníZáznamGarance

26.5.2017, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:55

Seminář je určen manažerům, personalistům, auditorům i dalším specialistům zabývajícím se zaváděním procesního řízení organizace a zvyšováním její zákaznické organizace

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Leadership v organizaciZáznamGarance

19.10.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:07

Cílem semináře je seznámit se s významem, úkoly a nástroji leadershipu, s hlavními předpoklady vůdcovské autority a zásadami jednání úspěšných leaderů.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Principy personálního controllinguZáznamGarance

19.10.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:13:30

Cílem semináře je podat základní přehled o významu a funkci personálního controllingu jako nástroji řízení lidských zdrojů, umožňujícím zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení…

Přístupné pro: HRM profi PLUS

Typologie osobnosti a její uplatnění v personalisticeZáznamGarance

18.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:20

K východiskům řízení lidí patří porozumění osobním předpokladům, které ovlivňují pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti, i jejich rozdílům. Cílem videosemináře je seznámit s hlavními typy osobností a naučit se je rozpoznávat a tyto znalosti využívat v…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Rétorické minimumZáznamGarance

4.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:46

Úspěšná komunikace s širším auditoriem vyžaduje schopnost zaujmout a udržet pozornost posluchačů i působit důvěryhodně a přesvědčivě. Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i s hlavními úskalími veřejné komunikace a…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Efektivní týmZáznamGarance

4.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:06

Vytváření a vedení týmů představuje důležitou součást manažerských schopností. Cílem semináře je vysvětlit úkoly vedoucího při tvorbě a řízení týmů, upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i omezení týmové…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Personální rizika a jejich prevenceZáznam

14.8.2015, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:19

Cílem tohoto video semináře je seznámit účastníky s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a nástroji jejich omezení.

Přístupné pro: HRM profi PLUS

10 nejdražších chyb při řízení lidíZáznamGarance

7.7.2015, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:28

Cílem tohoto video semináře je seznámit účastníky s nejzávažnějšími manažerskými chybami a nevhodnými zvyklostmi pří řízení lidí.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Emocionální inteligence na pracovištiZáznamGarance

11.7.2013, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:09:59

Cílem semináře je seznámit se s praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnanecké benefityZáznamGarance

14.6.2013, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:09:13

Seznámení se s nejčastějšími formami zaměstnaneckých benefitů, jejich výhodami nedostatky a s možnostmi zvýšit efektivitu v poskytování i účinnosti zaměstnaneckých benefitů.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnancůZáznamGarance

14.6.2013, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:15:52

Seznámit se s nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Organizační auditZáznam

24.5.2013, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:19

Seznámit se s cíli a metodami organizačního auditu auditu i výsledky, které přináší, formulovat jeho zadání i pracovat s jeho závěry.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Novoroční Time ManagementZáznamGarance

12.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:59:50

Seminář představí, co je Time management a posluchači se naučí základní principy řízení/ovládání vlastního času, aby z něj získali maximum. Seminář se zaměřuje na předvánoční období, které bývá pro mnoho lidí období stresu ať osobního či pracovního spojeného s…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

VyjednáváníZáznamGarance

12.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:48

Kurz je zaměřen na potenciálně konfliktní bod v průběhu jednání, tj. názorový střet jednajících stran. Cílem úspěšného vyjednavače je zvládnout tuto situaci k oboustranné spokojenosti jednajících. Prezentované techniky zvládání námitek prokazatelně zvyšují…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jednání srůznými typy klientůZáznamGarance

12.10.2012, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:42:04

Neadresné, anonymní, všeobecné - obchodní jednání dnes již nikoho neosloví. Klienti chtějí adresnost, osobnost, respekt ke své individualitě. Seminář vás naučí identifikovat v relativně krátké době typ komunikačního partnera - klienta a vést jednání v relaci s…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Nevyléčitelné nachlazeníGarance

11.10.2012, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedna žena trpěla nachlazením a nic, co jí předepsal lékař, nepomáhalo.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Ze zápisníků kouče - Jak si poradit s negativní zpětnou vazbouGarance

24.9.2012, Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytknout někomu nedostatky, vyjádřit mu nespokojenost s vykonanou prací nebo chováním, postavit ho „do latě” – jak snadné, milý Watsone.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Chybný rozkazGarance

22.9.2012, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Abraham Lincoln chtěl vyhovět jednomu vysokému důstojníkovi, a tak mu podepsal rozkaz k přesunu dvou pluků. Vrchní velitel armády Stanton byl přesvědčen, že prezident udělal závažnou chybu, a odmítl rozkaz provést. Navíc dodal: „Lincoln je…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

ÚSPORA NÁKLADŮ - Magické zaklínadlo dnešní dobyGarance

14.9.2012, Ing. Ján Košturiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni snižují náklady. Supermarkety informují o nejnižších cenách, i když by mnozí zákazníci raději uvítali vyšší kvalitu nabízeného zboží. Také firmy najímají experty typu Chucka Norrise, kteří slibují zázraky. Víte, co udělají, když klesají…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ - MezekGarance

8.9.2012, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Početná rodina si vyrazila pěšky do hor na piknik. Náklad potravin a dalších věcí naložili na mezka. Druhý den se jich sousedka zeptala, jak se jim piknik…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

ZE ZÁPISNÍKU KOUČE - Trable s motivacíGarance

31.8.2012, Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Firma nám zrušila naše budgety na mimořádné odměny. Nemůžu teď svoje lidi nijak motivovat,” řekl mi nedávno jeden manažer.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ - Příběh poutníkaGarance

29.8.2012, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šel poutník světem cestou necestou, přes hory a doly, až přišel do krajiny, kde panoval čilý stavební ruch. Potkal dělníky v lomu a ptal se jich, co…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Království o berlíchGarance

10.8.2012, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Král spadl z koně a polámal si nohy tak zle, že se na ně nemohl postavit. Naučil se tedy chodit o berlích, ale svým postižením velmi trpěl. Nesnášel pohled na zdravé lidi kolem sebe a stával se nerudným. „Když nemohu vypadat jako ostatní,” řekl si…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jak spolehlivě a systematicky zničit firmu?Garance

25.7.2012, Ján Košturiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na seminářích a v knihách se zpravidla prezentují success stories a úspěšná desatera N, která většinou nefungují. Až 80 % projektů restrukturalizace podniků jsou „unsuccess stories“. Kroky, které vedou k neúspěchu, na rozdíl od zaručených rad na…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Noční oblohaGarance

25.7.2012, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Američan a Ind se společně vydali na cestu pouští. Večer postavili stav a ulehli ke spánku. V noci Ind probudil Američana a začal k němu mluvit: „Podívej se na oblohu. Co…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

BENEFITY OD A DO Z - Automobil i pro soukromé použitíArchiv

27.6.2012, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Benefit v podobě možnosti používat služební automobil i k soukromým účelům je zcela atypickým, a to z toho důvodu, že zaměstnanci vzniká nepeněžní příjem, který se zdaňuje daní z příjmů ze závislé činnosti a rovněž vstupuje do vyměřovacího základu…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Ke vztahu mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkemArchiv

27.6.2012, JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijetí zákoníku práce v roce 1965 bylo logickým vyústěním neudržitelné situace silně roztříštěného pracovněprávního zákonodárství. 1 Bohužel, k jeho přijetí došlo v době, kdy se završilo rozbití systému soukromého práva do několika dílčích…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Nahrávám...
Nahrávám...