dnes je 20.6.2024

Proč a jak se stát leadremZáznamGarance

28.8.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:03

Vůdcovství není jen věcí vrcholového managementu či politiky. Je předpokladem důležitým i v běžné práci či obchodě. Představuje schopností jednat způsobem, jež vyvolává důvěru, jistotu a autoritu, a získává nám tak následovníky či osoby ochotné vyjít nám…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo niZáznamGarance

6.4.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:51

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jste nuceni si svůj čas řídit sami: 6 způsobů, jak s ním nakládat lépeZáznamGarance

30.3.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:59

Některým pracovníkům řídí čas jejich nadřízení. Někteří si ho však mohou z velké části řídit sami. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s vlastním časem, ale i s mentálními technikami, které jejich využití usnadňují.…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Tvorba a řízení firemní kultury a identityZáznamGarance

17.12.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:51

Cílem semináře je seznámit se s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s hlavními principy zdravé kultury firmy i se zásadami její tvorby a řízení. Seminář se věnuje i mezinárodním rozdílům firemní kultury a hlavním zásadám interkulturního…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Manažerská etika a etické řízení organizaceZáznamGarance

4.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:02:42

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami manažerské etiky a etického řízení organizace, s důvody vedoucími k tvorbě etického kodexu organizace, s jeho správným tematickým zaměřením, obsahem a strukturou i praktickými zásadami jeho vytváření a…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Audit vnitrofiremní komunikaceZáznamGarance

12.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:17:50

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace, zabývajícím se přezkoumáním a posouzením účinnosti vnitřní komunikace v organizaci. Zaměřuje se na odhalení slabin ve vnitřní komunikaci a navržení cest jejich odstranění, a to…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Strategický managementZáznamGarance

28.5.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:37

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, význam a tvorbu podnikové strategie i cíle a hlavní úkoly strategického managementu. Zaměřuje se na metody její tvorby, způsoby, jak ji v organizaci zavést a prosadit i na to, jak hodnotit její…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Manažerský a personální auditZáznamGarance

23.5.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:47

Cílem semináře je seznámit se s cíli, metodami a organizací manažerských a personálních auditů, zabývajících se hodnocením kvality i doporučeními dalšího rozvoje lidských zdrojů, i s tím, jak využívat a implementovat jejich…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Audit personálních rizikZáznamGarance

9.4.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:21:33

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem, především těmi, kterým organizace většinou nevěnují systematickou pozornost. Jde o rizika spojená s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným řízením jejich…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jak zvládat obtížné chování na pracovištiZáznamGarance

7.1.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:47

Zvládání obtížného či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám a naučit se mu předcházet či na něj vhodným způsobem…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jak lépe nakládat s časemZáznamGarance

7.1.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:49:20

Čas nelze řídit, jen s ním lépe či hůře nakládat. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s časem, ale i mentálními technikami, usnadňujícími jejich využití. Seminář je určen všem, kteří občas nejsou zcela spokojeni s…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Manažerské mýtyZáznamGarance

30.10.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:47:45

Cílem videosemináře je upozornit na některé časté manažerské mýty, ukázat jejich příčiny i důsledky a uvést je na pravou míru. Seminář se zabývá především mýty, které mají za následek, že organizace při řízení a vedení lidí používají metody, které ve…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Situační řízení: jak řídit různé pracovníkyZáznamGarance

2.10.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:50:33

Situační řízením spočívá v přizpůsobení řídícího stylu schopnostem, zkušenostem, motivaci i dalším předpokladům pracovníkům a okolnostem situace. Cílem videosemináře je seznámit se ze základními styly a metodami situačního…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Leadership v organizaci: jak se stát na pracovišti vůdcemZáznamGarance

13.9.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:05

Vůdcovské schopnosti jsou vzácnější než manažerské, lze se jim však naučit. Cílem semináře je seznámit se s významem, úkoly a nástroji leadershipu, s hlavními předpoklady vůdcovské autority a zásadami jednání úspěšných…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Typologie osobnosti a její využití v práci a řízeníZáznamGarance

6.8.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:00:38

Porozumění osobním rozdílům, které ovlivňují pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti, patří k východiskům řízení lidí i managementu lidských zdrojů. Cílem semináře je seznámit s hlavními typy osobností a jejich odlišnostmi, naučit se je rozpoznávat a…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Kreativita v práci a řízení: proč je důležitáZáznamGarance

9.7.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:33

Kreativita v práci a řízení je vzácnou schopností nalézat řešení, která většina ostatních nevidí. Lze ji však posílit. Cílem videosemináře je ukázat a ilustrovat nástroje a techniky, které lze na pracovišti k posílení kreativity…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Pět častých mýtů spojených s řízením a vedením lidíZáznamGarance

16.5.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:38:25

Seminář se zabývá pěti častými mýty uplatňujícími se při řízení a vedení lidí, které vedou k tomu, že organizace používají při řízení lidí metody, které ve skutečnosti…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Prezentační a rétorické schopnostiZáznamGarance

2.3.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:28

Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Řízení a vedení týmůZáznamGarance

8.11.2017, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:07:18

Cílem semináře je vysvětlit úkoly manažerů při tvorbě a řízení týmů a upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i nejčastější překážky, které týmové práci…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Typologie osobnosti a její uplatnění v personalisticeZáznamGarance

18.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:20

K východiskům řízení lidí patří porozumění osobním předpokladům, které ovlivňují pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti, i jejich rozdílům. Cílem videosemináře je seznámit s hlavními typy osobností a naučit se je rozpoznávat a tyto znalosti využívat v…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Efektivní týmZáznamGarance

4.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:06

Vytváření a vedení týmů představuje důležitou součást manažerských schopností. Cílem semináře je vysvětlit úkoly vedoucího při tvorbě a řízení týmů, upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i omezení týmové…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Jiný kraj, jiný mrav - principy multikulturního managementuZáznamGarance

7.4.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:47:29

Spolupráce s osobami z různých kultur může přinášet řadu podnětů, může se však stávat i zdrojem nedorozumění. Cílem semináře je upozornit na potenciální úskalí multikulturní spolupráce a naučit se jim…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Talent managementZáznamGarance

18.11.2015, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:02:07

Doc. Ing. PhDr. Jan Urban, CSc. účastníky tohoto video semináře podrobně seznámí s nástroji a metodami řízení, využívání a rozvoje talentu v podnicích.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Efektivní obchodní jednáníZáznamGarance

7.7.2015, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:39

Cílem tohoto video semináře je seznámit účastníky s hlavními principy i praktickými zásadami úspěšného prodeje.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnanecké benefityZáznamGarance

14.6.2013, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:09:13

Seznámení se s nejčastějšími formami zaměstnaneckých benefitů, jejich výhodami nedostatky a s možnostmi zvýšit efektivitu v poskytování i účinnosti zaměstnaneckých benefitů.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnancůZáznamGarance

14.6.2013, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:15:52

Seznámit se s nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Nahrávám...
Nahrávám...