dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1283/2007 Sb. NSS, Svědecká výpověď a dokazování ve správním řízení a v řízení před krajským soudem

č. 1283/2007 Sb. NSS
Svědecká výpověď a dokazování ve správním řízení a v řízení před krajským soudem
Daň z příjmů: uplatnění daňové ztráty a úroků z prodlení
k § 32 odst. 1 a § 35 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
k § 31 odst. 2 a 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
k § 24 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1996
I. Důkaz svědeckou výpovědí slouží ke zjišťování skutkových okolností, a ne ke zjišťování subjektivních názorů na konkrétní problematiku, popř. k zajištění odborného posouzení konkrétních skutečností (§ 32 odst. 1 správního řádu a § 31 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
II. Uplatnění daňové ztráty
Nahrávám...
Nahrávám...