dnes je 29.1.2022

Input:

Nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. upravující poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

17.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.23.05
Nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. upravující poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

JUDr. Anna Janáková

Dne 22. října 2021 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nahradí dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále též OOPP”), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Důvodem k vydání nového nařízení vlády byla potřeba přizpůsobit tuzemskou legislativu aktualizované evropské legislativě. Směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu, bylo třeba plně transponovat do prováděcího předpisu k § 104 ZP.

Nové nařízení vlády mění právní stav pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění transpozice článku 1 směrnice Komise 2019/1832, která přináší úpravy příloh čistě technického rázu, a tedy stávající povinnosti dotčených subjektů se vyhlášením tohoto nařízení vlády nijak nemění. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. zachovává stejnou strukturu a obsahové zaměření jednotlivých paragrafů jako dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nové nařízení vlády má o jeden paragraf, který obsahuje zrušovací ustanovení, více. Nové nařízení vlády má 4 přílohy jako dosavadní nařízení vlády.

Dopady ekonomické povahy se nepředpokládají, s výjimkou případných nevýznamných výdajů na úpravu formulářů pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Dotčenými subjekty jsou obecně zaměstnavatelé, a to jak v podnikatelské sféře, tak ve veřejném nebo neziskovém sektoru, a dále osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejich povinnost

Nahrávám...
Nahrávám...