dnes je 3.8.2020

Input:

Přehled judikatury - Nabídková povinnost sjednaná v kolektivní smlouvě

27.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.15.06
Přehled judikatury – Nabídková povinnost sjednaná v kolektivní smlouvě

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
V řadě kolektivních smluv se objevují nevídané věci. Často i takové, které byly třeba z právní úpravy vypuštěny, ale zaměstnavatel se k nim v dohodě s odborovou organizací stejně zavázal. Takovým příkladem budiž třeba jeho nabídková povinnost před dáním výpovědi z pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů, tedy povinnost nabídnout zaměstnanci před případnou výpovědí jiné vhodné pracovní místo, pokud jím zaměstnavatel samozřejmě disponuje.

Ta otázka se nabízí. Pokud kolektivní smlouva takový závazek zaměstnavatele skutečně obsahuje, ale zaměstnavatel ho nedodrží a dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, aniž by mu předtím jakékoliv vhodné pracovní místo nabídl, může to mít vliv na platnost zmíněného rozvazovacího právního jednání a může se něčeho takového zaměstnanec dovolat? Už na to máme názor Nejvyššího soudu.

Podle něho ujednání kolektivní smlouvy o tzv. nabídkové povinnosti zaměstnavatele představuje úpravu práv zaměstnanců neupravených zákonem, jak to předpokládá ustanovení § 23 odst. 1 ZP. Ačkoliv v této rovině má kolektivní smlouva normativní povahu a lze ji z tohoto důvodu považovat v širším smyslu za pramen práva, povahu zákona jí přiznávat nejde. S ohledem na zákonem vymezený předmět úpravy kolektivní smlouvy výše uvedená nabídková povinnost zaměstnavatele nemůže ani představovat hmotněprávní předpoklad platnosti výpovědi z pracovního poměru, protože stanovení předpokladů platnosti pracovněprávních jednání kolektivní smlouvě nepřísluší. Opačný výklad by též odporoval povaze ustanovení § 52 ZP, která smluvním stranám pracovního poměru neumožňuje dohodou změnit,