dnes je 26.9.2023

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Nepřetržitý odpočinek z pohledu soudního dvora EU a zákoníku práce

18.5.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2023.11.04
Přehled judikatury trochu jinak – Nepřetržitý odpočinek z pohledu soudního dvora EU a zákoníku práce

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Co ovlivňuje české pracovní právo, je vedle rozhodovací praxe českých soudů též judikatura Soudního dvora Evropské unie, konkrétně jeho výklady ustanovení práva Evropské unie. Mezi důležité právní předpisy, kterými se jmenovaný soud často zabývá a zaměstnavatelé by měli jeho závěry znát, je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. V jejích článcích 3 a 5 najdeme úpravu denního odpočinku a týdenní doby odpočinku. V nich je členským státům uloženo přijmout nezbytná opatření, aby měl každý pracovník nárok "na minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin", resp. za každé období sedmi dnů "na minimální nepřetržitý odpočinek v délce 24 hodin, a navíc jedenáctihodinový denní odpočinek stanovený v článku 3. Je-li to zdůvodněno objektivními, technickými nebo organizačními podmínkami, může být uplatňována minimální doba odpočinku v délce 24 hodin."

Když se podíváte do českého zákoníku práce, ten ve svých obecných ustanoveních § 90 a § 92 ZP požaduje po zaměstnavateli (terminologií budoucí implementační novely zákoníku práce), aby zaměstnanci poskytl nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (mladistvému zaměstnanci pak v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích), a nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin (mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 48 hodin. Ve specifických případech a výhradně ve vztahu k zaměstnancům, kteří dovršili už věku 18 let, umožňuje přitom zkrácení těchto odpočinků na minimálně 8, resp. 24 hodin, s tím, že o dobu zkrácení musí být prodloužen hned ten následující denní odpočinek, resp. za období 2 týdnů musí délka nepřetržitého odpočinku v týdnu činit celkem alespoň 70 hodin.

Už prostým srovnáním evropské a české právní úpravy je zřejmé, že si český zákonodárce zřejmě vyložil právní úpravu týdenní doby odpočinku v dotyčné směrnici tak, že když tento nepřetržitý odpočinek zaručuje až na

Nahrávám...
Nahrávám...