dnes je 20.5.2022

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se členem odborového orgánu

26.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.04
Přehled judikatury trochu jinak – Rozvázání pracovního poměru se členem odborového orgánu

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
O ten předchozí souhlas zaměstnavatel dle ustanovení § 61 odst. 2 ZP sice požádal, ale byl odborovou organizací výslovně odmítnut. I přesto se rozhodl s místopředsedou jejího výboru rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti v důsledku rozhodnutí o organizační změně (snížení počtu palubních průvodčích). Spoléhal na to, že pokud zaměstnanec napadne jeho rozvazovací právní jednání žalobou, soud ve smyslu ustanovení § 61 odst. 4 ZP posoudí uvedenou situaci tak, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Ostatně co do pracovních výsledků hodnotil zaměstnavatel dotyčného zaměstnance jako jednoho z nejhorších a výhrady měl také k jeho chování (laxnost, neochota až arogance). Padla dokonce slova o tom, že zaměstnanec dlouhodobě a vědomě zneužíval svého postavení tzv. odborového funkcionáře a spoléhal na to, že je "nepropustitelný".

Nejvyšší soud, k němuž se celé soudní řízení dostalo, připomenul, že v rámci posouzení oné spravedlivosti se musí soudy zabývat mj. tím, za jakých okolností k organizační změně u zaměstnavatele došlo. Vedle toho přihlíží k jakýmkoliv dalším skutečnostem, které mají vztah k výkonu práce dotčeného zaměstnance, zejména k jeho osobě (jeho věku, životním a pracovním zkušenostem), k jeho dosavadním pracovním výsledkům a jeho postoji k plnění pracovních úkolů, ke schopnostem týmové spolupráce a k celkovému vztahu ke

Nahrávám...
Nahrávám...