dnes je 20.6.2024

Input:

Prohlášení osoby ze státu Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska, ze Švýcarska, případně ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "státu EU") jako zaměstnance českého zaměstnvatele

25.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

12.5
Prohlášení osoby ze státu Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska, ze Švýcarska, případně ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "státu EU") jako zaměstnance českého zaměstnvatele

Ing. Antonín Daněk

Vzor

Prohlášení osoby ze státu Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska, ze Švýcarska, případně ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "stát EU“) jako zaměstnance českého zaměstnavatele

Prohlašuji, že moje zaměstnání u zaměstnavatele ............ je mým jediným zaměstnáním ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcího nařízení č. 987/2009. Pokud dojde ke změně v příslušnosti k právním předpisům podle těchto nařízení, oznámím zaměstnavateli novou skutečnost do osmi dnů ode dne této změny.

Ve ............. dne..................

.........................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3 ZPZP

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • bod 7 § 2 odst. 1 písm. b) ZVZP

  • bod 7 § 3 odst. 1 písm. d) ZVZP

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004

obě ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012

Komentář:

Za situace, kdy má český zaměstnavatel v úmyslu zaměstnat osobu ze státu podléhajícího režimu koordinačních nařízení EU (což jsou všechny výše uvedené státy), doporučuji nechat si od této osoby vystavit toto čestné prohlášení.

Zakládá-li pracovněprávní vztah osoby bez trvalého pobytu na území ČR účast na zdravotním pojištění, považuje se tato osoba za zaměstnance. Za této situace se zaměstnanec stává pojištěncem veřejného zdravotního pojištění v ČR a na jeho zaměstnavatele se vztahují stanovené zákonné povinnosti, zejména pak oznamování veškerých změn a povinnost odvádět za tohoto zaměstnance pojistné podle zákona. Pokud si zaměstnanec sám nezvolil zdravotní pojišťovnu, na což má jako účastník českého systému veřejného zdravotního pojištění právo, plní zaměstnavatel oznamovací povinnost u místně příslušných úřadoven VZP ČR. Každý zahraniční zaměstnanec obdrží od zvolené zdravotní pojišťovny bezplatně modrý průkaz pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění), a to prostřednictvím zaměstnavatele, který odpovídá za správnost údajů na tomto průkazu. Na základě tohoto průkazu má nárok na příslušný rozsah zdravotní péče (hrazených služeb).

Účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění se stává i OSVČ ze státu EU, podnikající

Nahrávám...
Nahrávám...