dnes je 24.7.2024

Input:

č. 507/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: kasační stížnost proti rozhodnutí o odkladném účinku žaloby

č. 507/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: kasační stížnost proti rozhodnutí o odkladném účinku žaloby
k § 104 odst. 3 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodnutí o odkladném účinku žaloby je rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné [§ 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s.].
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. 5 As 52/2004-172)
Věc: Akciová společnost K. v K. proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrh na přiznání odkladného účinku žalobě, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný uložil žalobci povinnost převést veškeré jím držené akcie společnosti P. na třetí (na žalobci nezávislý) subjekt; současně vyslovil porušení § 18 odst. 1 zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, kterého se žalobce dopustil tím, že jako majoritní akcionář společnosti P. vykonával hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií této společnosti a ovlivňoval před právní mocí rozhodnutí orgánu I. stupně o povolení spojení soutěžitelů chování kontrolovaného soutěžitele.
Žalobce při podání žaloby proti rozhodnutí požádal, aby žalobě byl přiznán odkladný účinek; krajský soud návrh na přiznání odkladného účinku zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost; uplatnil v ní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Mimo jiné v ní uvedl, že i kdyby v rozhodnutí o žalobě samotné dospěl soud k závěru, že napadené rozhodnutí správního orgánu bylo nesprávné, a zrušil je, nemohlo by to nic změnit na skutečnosti, že v důsledku nepřiznání odkladného účinku byl stěžovatel donucen předtím, než mohl vyčerpat veškeré zákonné prostředky na svou ochranu, akcie prodat. Usnesení proto nelze považovat za dočasné.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud především odkazuje na
Nahrávám...
Nahrávám...