dnes je 18.7.2024

Input:

č. 514/2005 Sb. NSS, Dualismus práva: náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

č. 514/2005 Sb. NSS
Dualismus práva: náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem
k § 46 odst. 2 soudního řádu správního
Žalobu podanou u Nejvyššího správního soudu, jíž se žalobce domáhá náhrady škody, která mu údajně vznikla nesprávným úředním postupem při prodeji nemovitosti, soud odmítne podle § 46 odst 2 s. ř. s., protože jde o spor v soukromoprávní věci. Je bez právního významu, že žaloba je podána proti obci.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2, 2003, čj. Na 56/2003-7)
Věc: Ing. Zdeněk G. v P. proti městu Ostrava o náhradu škody 23 655 556 Kč s příslušenstvím.

Žalobce se u Nejvyššího správního soudu domáhal proti žalovanému náhrady škody, která mu vznikla podle žalobního tvrzení na základě nesprávného úředního postupu města Ostravy ve věci prodeje nemovitosti v katastrálním
Nahrávám...
Nahrávám...