dnes je 18.7.2024

Input:

č. 553/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 553/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodne-li zřizovatel školy o jmenování či odvolání ředitele této školy, nepředstavuje jeho rozhodnutí zásah do veřejných subjektivních práv, a není tedy rozhodnutím zakládajícím žalobní legitimaci podle § 65 odst. 1 s. ř. s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 3. 2003, čj. 15 Ca 24/2003-19)
Věc: Mgr. Markéta J. v Ú. proti Radě města Ústí nad Labem o odvolání ředitele školy.

Žalovaná dne 5. 12. 2002 svým usnesením vzala na vědomí rezignaci žalobkyně na funkci ředitelky základní školy v Ú., která byla doručena řediteli Školského úřadu v Ústí nad Labem dne 16. 12. 1998. Toto usnesení žalobkyně napadla u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobou.
Soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. je k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu oprávněn pouze ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a
Nahrávám...
Nahrávám...