dnes je 24.7.2024

Input:

č. 642/2005 Sb. NSS, Azyl: důvody pro udělení azylu

č. 642/2005 Sb. NSS
Azyl: důvody pro udělení azylu
k § 12 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Skutečnost, že žadatel o azyl byl ve své domovské zemí z důvodu účasti na protivládní demonstraci přizván na místní národní výbor za účelem podání vysvětlení a opakování těchto výslechů zamezil poskytnutím úplatku policistovi, není bez dalšího důvodem pro udělení azylu podle ustanovení § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4.2004, čj. 3 Azs 64/2004-58)
Věc: Van Ahn N. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 9. 4. 2004 ministr vnitra zamítl žalobcův rozklad podaný proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 10. 2001, jímž žalobci nebyl udělen azyl a jímž bylo zároveň rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Žalobu, kterou žalobce proti rozhodnutí ministra vnitra podal, zamítl dne 16. 12. 2003 Krajský soud v Praze.
Žalobce (stěžovatel) proti rozsudku Krajského soudu v Praze podal kasační stížnost. Namítal, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku, pokud za pronásledování ze strany státních orgánů, tj. za důvod udělení azylu podle § 12 zákona o azylu, nepovažoval skutečnost, že žalobce byl minimálně
Nahrávám...
Nahrávám...