dnes je 26.9.2020

Nejnovější

Neomluvená absence z pohledu pracovního práva a judikaturyGarance

25.9.2020, JUDr. Ing. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyužívání pracovní doby, pozdní příchod na pracoviště nebo prodloužení přestávky na jídlo a oddech - to jsou nešvary, kterých se dopouští řada zaměstnanců. I když v současné době opět narůstá nezaměstnanost, bude ještě nějakou dobu trvat, než se chování…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Nasredin putuje na kraj světaGarance

25.9.2020, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nasredin si usmyslel, že se vypraví na dalekou cestu  a dojde až tam, kde je světa konec. Nevěděl však, kterým směrem se vydat. Šel se tedy poradit. Jeden soused mu řekl, že konec světa je určitě tam, kde slunce zapadá. Druhý soused byl ale opačného názoru.…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům pracujících v jiné pobočce firmyGarance

22.9.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Dotaz Co máme udělat, abychom zaměstnancům naší školy nemuseli poskytovat cestovní náhrady, pokud pojedou ze svého bydliště nebo sídla firmy na pobočku firmy v Ostravě či v jiné obci? Právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 34a ZP Odpověď ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Sjednávání pravidelného pracoviště pro účely poskytování cestovních náhradGarance

22.9.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Dotaz č. 1 Musí být v pracovní smlouvě uvedeno pravidelné pracoviště nebo stačí, aby takové místo bylo uvedeno ve vnitřní směrnici o cestovních náhradách? V pracovní smlouvě je např. uvedeno místo výkonu práce město Plzeň a ve směrnici o cestovních náhradách je uvedeno, že pravidelným ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Daňový režim při poskytnutí služebního automobilu k soukromým účelům na základě smlouvy o svěření služebního vozidla do osobní péčeGarance

22.9.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Děrgel Dotaz Některým našim zaměstnancům poskytujeme firemní vozidlo na základě smlouvy o svěření služebního vozidla do osobní péče. Každé auto má takto svěřené pouze jeden zaměstnanec. V této smlouvě je uvedeno, že je možné používat vozidlo pro soukromé účely pouze na základě žádosti (i ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a absolvování lékařské prohlídkyGarance

21.9.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Pracovník, který pracuje na základě dohody o provedení práce, má absolvovanou lékařskou prohlídku. Po odpracování 300 hodin je dohoda ukončena a nově se uzavírá na stejnou práci se stejným pracovníkem dohoda o pracovní činnosti ve stejném roce. Je třeba provést novou lékařskou ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Náhrada škody a nemajetkové újmy po novele zákoníku práceGarance

18.9.2020, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony), která nabyla platnosti dne 26. června 2020, obsahuje dvojí účinnost ustanovení, která se…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Prodloužení zkušební doby o překážky na straně zaměstnavateleGarance

18.9.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Zaměstnankyně nastoupila dne 15. 7. 2016 - její zkušební doba byla do 14. 10. 2016. Od 4. 10. 2016 onemocněla, následně od 17. 8. 2017 je na mateřské, resp. rodičovské dovolené, ze které se má 21. 9. 2020 vracet do zaměstnání. Je zaměstnankyně i přes mateřskou, resp. rodičovskou ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Měření teploty zaměstnanců a vstup na pracoviště v důsledku prevence Covid-19Garance

18.9.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Prosím o radu ohledně vstupu zaměstnanců na pracoviště. Pokud zaměstnavatel z důvodu obavy zavlečení nákazy nemocí Covid-19 na svých pracovištích zprovozní systém měření tělesné teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště, má možnost zakázat vstup zaměstnance se zvýšenou teplotou ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Vliv obsahu pracovní smlouvy na cestovní náhradyGarance

16.9.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý určitě ví, že cestovní náhrady se zaměstnanci poskytují při pracovní cestě a že pracovní cestou je podle § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP”), cesta za účelem výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Aby šlo o…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Potvrzení o zaměstnání a novela zákoníku práce

14.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce se dotkla řady ustanovení pracovněprávního kodexu. Mimo jiné také § 313, který upravuje povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

Neplacené volno z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění

11.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Po neplaceném volnu občas sáhne nejeden zaměstnanec. Jaká pravidla platí pro jeho poskytování? Zaměstnavatel může dobrovolně poskytovat neplacené pracovní volno bez zákonného omezení, záleží výhradně na jeho uvážení. Poskytovat neplacené pracovní volno může jak v krátkodobých situacích, se kterými zákoník ...

Rodné číslo z pohledu ochrany osobních údajů

27.7.2020, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

... Úpravu používání rodného čísla obsahuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Podle § 13 odst. 9 je rodné číslo oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (nebo její zákonný zástupce); ...

Předpoklady a požadavky pro výkon práce a jejich nesplňování

27.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro ukončení pracovního poměru musí mít zaměstnavatel některý z důvodů, které uvádí zákoník práce. Podívejme se na jeden z nich.

E-mailová schránka po odchodu zaměstnance

25.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mnohé personalisty a nadřízené napadne otázka – co s ní? Podle názoru odborníků je k uchovávání a zpracování elektronických dat v e-mailové schránce zaměstnance, byť jej používal jako pracovní e-mail, potřebný souhlas zaměstnance. I když je e-mailová schránka označena jako schránka zaměstnavatele ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 364/2020 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 147)
  • 370/2020 Sb. novela vyhl. č. 478/2000 Sb. (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 150)
  • 371/2020 Sb. novela vyhl. č. 522/2006 Sb. (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 150)
  • 372/2020 Sb. o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 151)
  • 374/2020 Sb. novela vyhl. č. 175/2000 Sb. (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 375/2020 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Buchlov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 377/2020 Sb. zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 385/2020 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Mzdový specialista

8.10. – 30.10.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Mzdová účetní - začínáme

2.11. – 3.11.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců aj.)

Kreativní uvažování na pracovišti: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce

12.11.2020, Praha, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kreativita v práci a řízení je vzácnou schopností nalézat nové možnosti a přístupy a vyhledávat nová řešení i příležitosti, a to i tehdy, když je většina ostatních nevidí. Kreativitu jednotlivců i skupin pracovníků však lze posílit. Cílem kurzu je poukázat na hlavní nástroje a okolnosti, které kreativitu a inovativní myšlení na pracovišti podporují, i na ty, které jí brání. Jeho součástí je uvedení a ilustrace metod a technik, které lze na pracovišti k posílení osobní i skupinové kreativity použít. Metodou semináře je interaktivní výklad, nácvik a moderovaná diskuse.

Konference Digitalizace pracovněprávní agendy 2020

12.11.2020, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci této konference při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat. Součástí výkladu bude také případová studie praktické implementace systémů.

Mzdový specialista II (pokročilý)

19.11. – 20.11.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem akademie je prohloubit znalosti pokročilým mzdovým účetním a připravit účastníky ke zvládání složitějších případů z praxe, které se nemusí každý měsíc vyskytovat.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
29.9.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za srpen 2017

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.9.2020
 1 EUR27,11 CZK (+0,09)
 1 USD23,29 CZK (+0,1)
 1 GBP29,68 CZK (+0,07)
 100 RUB29,99 CZK (-0,06)
 100 JPY22,08 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí