dnes je 23.3.2019
Nejnovější

Přehled judikatury trochu jinak - Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. f) ZPGarance

22.3.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpovědí z tohoto důvodu se před soud zas až tak moc nedostane. A není divu, zaměstnavatelé mají mnohdy problém správně posoudit a posléze i prokázat, že zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce, konkrétně že jeho…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019Garance

20.3.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. července letošního roku se bude náhrada za dobu dočasné pracovní neschopnosti poskytovat zaměstnancům hned od první směny, kterou zaměstnanec zamešká z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, a nikoliv až po uplynutí 3 pracovních dnů (maximálně za prvních…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Kratší pracovní doba a práce přesčasGarance

20.3.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Rádi bychom si upřesnili, kdy dochází k výkonu práce přesčas u zaměstnance pracujícího v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, s nímž je sjednána kratší pracovní doba. V souladu s § 78 odst. 1 písm. i) ZP je u zaměstnanců s kratší pracovní ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Vyslání zaměstnanců z ČR do Slovenské republiky s osvědčením příslušnosti formulářem EU A1Garance

20.3.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jakým způsobem vykazovat a evidovat příjem a daň ze závislé činnosti u zaměstnance, rezidenta ČR, kterého český zaměstnavatel vysílá do zemí EU a je povinen příjem zaměstnance zdanit v zemi, do kterého ho vyslal? 1. Jak postupovat ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Překážky v práci na straně zaměstnavatele z pohledu zákoníku práceGarance

18.3.2019, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v § 38 odst. 1 písm. b) ZP stanoví, že od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Vlk a kohoutGarance

18.3.2019, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou si vlk se žrádlem zabodl do krku trn a dusil se. Prosil všechna zvířata, jestli by mu nemohla trn vyndat, ale žádné se mu neodvážilo vlézt do tlamy. Jenom kohout se nezalekl a řekl vlkovi, že mu za patřičnou odměnu trn vytáhne. Vlk ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Školení zaměstnance při opětovném nástupu do práceGarance

18.3.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Zaměstnanec, který na svém pracovním místě musí projít školením např. na obsluhu plynových zařízení, obsluhu tlakových nádob, jeřábník, vazač, ukončil ke dni 30. 6. 2018 pracovní poměr. Tento zaměstnanec znovu nastupuje 1. 2.2 019 u ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zákoník práce z pohledu zdravotního pojištěníGarance

15.3.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Je všeobecně známo, že zákonná úprava zdravotního pojištění nefunguje izolovaně, ale je v mnoha případech navázána na související právní úpravu, mimo jiné i na oblast pracovního práva, především pak v přímé souvislosti na zákon č. 262/ ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Informace o rodinném stavu zaměstnanceGarance

14.3.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jsme oprávněni požadovat v dohodě o provedení práce či v dohodě o pracovní činnosti informaci o rodinném stavu zaměstnance? Právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 3 ZP § 77 odst. 2 ZP § ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přehled judikatury trochu jinak - Porušení „pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem a okamžité zrušení pracovního poměruGarance

11.3.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jen si to jako zaměstnavatel představte - dáte zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí o organizační změně a ve výpovědní době zjistíte, že tento zaměstnanec kontaktoval Vašeho majitele či zakladatele, domáhal se…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené A) ŽÁDOST ŽENY Varianta 1 V souvislosti s narozením ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 73-73a ZP Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místaGarance

25.4.2017, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 73-73a zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.4.2017 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 73(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené V ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Odvolání z funkce versus výpověďGarance

13.1.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěl bych Vás poprosit o Váš názor ohledně odvolání versus výpovědi. Domníváte se, že výpověď lze za podmínky, že v den odvolání z funkce zaměstnanec zároveň odmítne nabídnutou jinou pracovní pozici, podat k témuž dni jako odvolání? ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 48 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměruGarance

25.6.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 48 zákona č.262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 24.6.2014 Předchozí §§ 48 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 48(1) Pracovní poměr může být rozvázán jena) dohodou,b) výpovědí,c) okamžitým zrušením,d) ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 54/2019 Sb. novela vyhl. č. 62/2001 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2019 v částce č. 22)
  • 57/2019 Sb. novela nař. vl. č. 76/2015 Sb. a č. 44/2018 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2019 v částce č. 23)
  • 58/2019 Sb. novela nař. vl. č. 74/2015 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2019 v částce č. 23)
  • 59/2019 Sb. novela nař. vl. č. 75/2015 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2019 v částce č. 23)
  • 63/2019 Sb. o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny (vyšlo dne: 28.2.2019 v částce č. 25)
  • 64/2019 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky (vyšlo dne: 28.2.2019 v částce č. 25)
  • 67/2019 Sb. novela vyhl. č. 429/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 68/2019 Sb. novela vyhl. č. 328/2015 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 69/2019 Sb. novela vyhl. č. 428/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 70/2019 Sb. novela vyhl. č. 71/2005 Sb. (vyšlo dne: 14.3.2019 v částce č. 29)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Pracovnělékařské služby v praxi po novelizaci
20. 3. 2019, Praha
JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.

People management
21. 3. 2019, Praha
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Seminář se zaměřuje na základní manažerské metody a postupy pro úspěšné řízení a vedení lidí. Umožní porozumět pracovnímu chování a předpokladům výkonnosti osob, zásadám motivace, přesvědčování a hodnocení i jednání s komplikovanými zaměstnanci. Jeho cílem je osvojit či ověřit si nástroje řízení a vedení spolupracovníků, které jsou předpokladem manažerské úspěšnosti bez ohledu na oblast řízení.

Mladí a mladší aneb věková diverzita na pracovišti z personálního a manažerského pohledu
27. 3. 2019, Praha
PhDr. Alena Sehnalová

Na semináři se seznámíte s aktuální charakteristikou jednotlivých generací, které tvoří současné pracovní týmy, pochopíte, proč jsou jejich představitelé tak vzájemně odlišní, prostřednictvím workshopu, zaměřeného na pojetí rolí v současných pracovních týmech, si vyzkoušíte úspěšné a neúspěšné postupy v jednání napříč generacemi.

Cestovní náhrady 2019
8. 4. 2019, Praha
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Zaměstnání cizinců v ČR a vyslání pracovníků do zahraničí v případových studiích
20. 5. 2019, Praha
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cíl semináře je stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění.

HRM Profi LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.3.2019 - podání přiznání k DPH za únor

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.3.2019
 1 EUR25,73 CZK (+0,08)
 1 USD22,76 CZK (+0,24)
 1 GBP29,95 CZK (+0,35)
 100 RUB35,37 CZK (+0,01)
 100 JPY20,65 CZK (+0,28)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí