dnes je 30.10.2020

Nejnovější

Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní poměr na dobu určitou a jeho změna na dobu neurčitouGarance

29.10.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když už zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, měl by vedle omezujících pravidel dle ustanovení § 39 ZP myslet též na to, co obsahuje ustanovení § 65 odst. 2 ZP a co se mu může někdy vymstít. Podle uvedeného paragrafu a odstavce…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Pan Pěnička na rozcestíGarance

26.10.2020, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan Pěnička dostal v zaměstnání nechtěný dárek. Byl to nový software. Dnes poprvé měl pan Pěnička pocit, že s ním umí zacházet. V tom zazvonil telefon. Neochotně zdvihl sluchátko. Volala šéfova sekretářka: „Pan ředitel by s Vámi potřeboval mluvit. Mohl byste…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Covid a firemní praxe - vybrané otázky a jejich pracovněprávní řešeníGarance

26.10.2020, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Veronika Plešková, LL.M. PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE SPOJENÉ S KARANTÉNOU O karanténě, za kterou přísluší zaměstnanci náhrada mzdy podle § 192 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce (dále jen „ZP”), rozhoduje výhradně krajská hygienická stanice (KHS) nebo registrující lékař. V praxi ovšem ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Změny právní úpravy dovolené od 1. 1. 2021 - 2. částGarance

23.10.2020, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zdeněk Schmied DODATKOVÁ DOVOLENÁ Dodatková dovolená je - na rozdíl od dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části - zvláštním druhem dovolené příslušející zaměstnancům vykonávajícím práce pod zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol nebo práce zvlášť obtížné včetně práce v tropických ...

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Adaptace zaměstnanců a manažerů na digitální transformaci organizacíGarance

14.10.2020, Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D., PhDr. Ingrid Pavlica Matoušková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci a management naprosté většiny organizací čelí řadě procesních i strukturálních změn spojených s masovým a mnohdy „překotným” zaváděním nových digitálních technologií uvnitř organizací i v rámci vztahů a komunikace podniků se svým okolím. Úspěšná…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Setkání na cestě do BagdáduGarance

12.10.2020, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prašnou cestou se ubíral poutník směrem k městu Bagdádu. Najednou viděl, jak se kolem něho prohnal černý jezdec. Zavolal na něj: „Kdo jsi a kam tak chvátáš?” Černý muž se zastavil, ohlédl a přes rameno křikl: „Jsem mor a jdu si do Bagdádu pro svých tisíc…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Změna výše osobního příplatku-výkonnostní prémie v souvislosti s vydáním mzdového předpisuGarance

12.10.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz v současné době jsou zaměstnanci odměňováni mzdou, ke které je na základě každoročního hodnocení zaměstnanců také přiznána pravidelná měsíční částka tzv. „výkonnostní prémie“ (dříve „osobního příplatku“). Protože je částka vyplácena pravidelně/měsíčně a je součástí mzdového výměru ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Vznik pracovního poměruGarance

12.10.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Pracovník má plánovanou směnu pouze v pondělí, středu a čtvrtek. Lze uzavřít pracovní poměr od úterý 1. září 2020, kdy není plánovaná směna? Mzdový program mi hlásí „datum vstupu do zaměstnání odporuje docházce”. Právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Změny právní úpravy dovolené od 1. 1. 2021 - 1. částGarance

9.10.2020, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zdeněk Schmied ÚVODEM Zásadní novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. přinesla řadu významných věcných i legislativně technických změn. Zákon má tzv. dělenou účinnost, a to k 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021. Do druhé skupiny změn - tedy k 1. lednu 2021 - patří především nová koncepce dovolené ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Čerpání řádné dovolené po ukončení rodičovské dovolenéGarance

9.10.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, tj. do 22.6. 2020. Kvůli školce požádala zaměstnavatele o neplacené volno od 23. 6. 2020 do 13. 9. 2020, které jí bylo schváleno. Dne 14. 9. 2020 nastoupila zpět do zaměstnání. Jaký nárok na řádnou dovolenou ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Překážka v práci z důvodu návštěvy zdravotnického zařízení

25.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. přísluší zaměstnancům pracovní volno při vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Nová forma doručování pracovněprávních písemností

10.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákoníku práce umožňuje od 30. 7. 2020 doručovat zaměstnanci písemnosti prostřednictvím datové schránky. K tomu, aby mohl zaměstnavatel doručit zaměstnanci písemnost prostřednictvím datové schránky, nestačí samotná skutečnost, že má zaměstnanec datovou schránku zřízenu. Zákon podmiňuje tento způsob ...

E-mailová schránka po odchodu zaměstnance

25.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mnohé personalisty a nadřízené napadne otázka – co s ní? Podle názoru odborníků je k uchovávání a zpracování elektronických dat v e-mailové schránce zaměstnance, byť jej používal jako pracovní e-mail, potřebný souhlas zaměstnance. I když je e-mailová schránka označena jako schránka zaměstnavatele ...

Předpoklady a požadavky pro výkon práce a jejich nesplňování

27.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro ukončení pracovního poměru musí mít zaměstnavatel některý z důvodů, které uvádí zákoník práce. Podívejme se na jeden z nich.

Neplacené volno z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění

11.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Po neplaceném volnu občas sáhne nejeden zaměstnanec. Jaká pravidla platí pro jeho poskytování? Zaměstnavatel může dobrovolně poskytovat neplacené pracovní volno bez zákonného omezení, záleží výhradně na jeho uvážení. Poskytovat neplacené pracovní volno může jak v krátkodobých situacích, se kterými zákoník ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 394/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 6.10.2020 v částce č. 160)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 404/2020 Sb. novela vyhl. č. 425/2012 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 405/2020 Sb. novela vyhl. č. 177/2009 Sb., č. 3/2015 Sb. a č. 15/2005 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 164)
  • 423/2020 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 170)
  • 428/2020 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 173)
  • 433/2020 Sb. o údajích vedených v katalogu cloud computingu (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 177)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Jak při rozhovoru poznat, že druhá strana lže

20.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Sklon nemluvit pravdu prozradí nejčastěji určité neverbální signály. Důvodem je, řeč svého těla nemáme nikdy zcela pod kontrolou, a to ani tehdy, když se o to snažíme. Cílem semináře je ukázat, které neverbální projevy mohou naznačit, že nám náš protějšek velmi pravděpodobně neříká pravdu.

Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

1.12.2020, On-line, Ing. Antonín Daněk

Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění, na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech (zejména v zákoníku práce) v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Důsledky novely č. 134/2020 Sb. Dvojí (a razantní) zvýšení plateb za "státní pojištěnce" s dopady do placení pojistného zaměstnavatelem.

Výpočet dovolené od roku 2021 a další změny ve mzdové a personální oblasti

2.12.2020, On-line, Ing. Růžena Klímová

Největším strašákem pro mzdové účetní budou v následujících měsících nová pravidla pro výpočet dovolené, která mají platit od 1.1.2021. Změny se ale týkají i jiných oblastí. Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a 2021 a procvičte si je na praktických příkladech.

Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

11.12.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi, které lze při řešení konfliktů využít, i hlavními metodami jejich mediace ze strany vnějších osob, především manažerů.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
30.10.2020 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.10.2020
 1 EUR27,37 CZK (+0,03)
 1 USD23,38 CZK (+0,28)
 1 GBP30,26 CZK (+0,13)
 100 RUB29,4 CZK (-0,78)
 100 JPY22,42 CZK (+0,32)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí