dnes je 7.5.2021

Nejnovější

Přehled judikatury trochu jinak - Přezkoumání lékařského posudku a přidělování práce zaměstnanci během této dobyGarance

7.5.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná by se to dalo charakterizovat tak, že zaměstnavatel byl v daném případě až přespříliš opatrný. Ta situace vypadá na první dobrou jako nepravděpodobná, ale holt se přihodila. Zaměstnanec byl po skončení své delší dočasné pracovní neschopnosti vyslán…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

4.5.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „poskytovatel“), zastoupený: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje fyzické osoby,…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelemGarance

4.5.2021, JUDr. Hana Gutová, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Hana Gutová, JUDr. Anna Janáková Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb   pověřeným poskytovatelem Poskytovatel pracovnělékařských služeb : ……………………… (identifikační údaje - název, sídlo, IČO) Vedená u … soudu v …, pod sp. zn …………… (jedná-li se o PO) Zastoupený: identifikační údaje fyzické ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práciGarance

4.5.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Janáková Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci Poznámka: Vhodné políčko označte. Evidenční označení posudku: ……………………………………… Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ………………………… ( identifikační údaje) Zaměstnavateli: ……………………………………………………… ( identifikační údaje) Posuzovaná osoba: ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Kontrolní činnostGarance

3.5.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Ustanovení související Zákon č. 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů § 3 - úkony předcházející kontrole § 5 - zahájení kontroly § 7 - vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor § 8 a 9 - práva a povinnosti kontrolujícího § 10 - práva a povinnosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Rozhodnutí o určení sdíleného pracovního místa podle § 317a ZPGarance

3.5.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Rozhodnutí o určení sdíleného pracovního místa podle § 317a ZP Zaměstnavatel  ………………………… ……………………………………… … (název a sídlo, IČO) zastoupený ……………….. (jméno a příjmení) Dne ………bylo rozhodnuto o určení sdílených pracovních míst, a to takto: S účinností od ……………. je sdíleným pracovním ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Výpověď závazku z dohody o sdíleném pracovním místě daná zaměstnavatelemGarance

3.5.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Výpověď závazku z dohody o sdíleném pracovním místě daná zaměstnavatelem Zaměstnavatel  …………………………………………………………………… (název a sídlo, IČO) zastoupený ……………….. (jméno a příjmení) a zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení),  narozen dne ..................... ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Dohoda o výkonu práce na sdíleném pracovním místě sjednaná podle § 317a ZPGarance

3.5.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dohoda o výkonu práce na sdíleném pracovním místě sjednaná podle § 317a ZP Zaměstnavatel  …………………………………………………………………… (název a sídlo, IČO) zastoupený ……………….. (jméno a příjmení) a zaměstnanec  ................................... (jméno a příjmení),  narozen dne ................... ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilostiGarance

3.5.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Janáková Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti Jméno a příjmení: ............................. Datum narození: ............................. Bydliště: .............................   tímto, ve smyslu usnesení vlády České republiky č.………. x ), čestně prohlašuje, že: je zdravotně způsobilý ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Rozvázání dohody o sdíleném pracovním místěGarance

3.5.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Rozvázání dohody o sdíleném pracovním místě Zaměstnavatel  …………………………………………………………………… (název a sídlo, IČO) zastoupený ……………….. (jméno a příjmení)   a zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení),  narozen dne ..................... číslo OP .................. ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

15.1.2021, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Bořivoj Šubrt Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 147-149 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,b) pojistné ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 192 ZP Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)Garance

20.1.2021, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Pavelková Úplné znění § 192 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 192 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 192(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systémuGarance

1.1.2020, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Matěj Daněk Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ………….. vydává tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ a) Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Změny v pracovním právu pro rok 2021Garance

13.1.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže rok 2019 nepřinesl v oblasti pracovního práva žádné výraznější změny, o roku 2020 a zejména pak o začátku roku 2021 nutno hovořit ve zcela jiném tónu. Tím hlavním důvodem je důležitá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 73-73a ZP Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místaGarance

4.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Úplné znění § 73-73a zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 73-73a Následující §č. 262/2006 Sb....§ 73(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), vedoucího zaměstnance z ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 173/2021 Sb. novela zák. č. 438/2020 Sb. (vyšlo dne: 23.4.2021 v částce č. 70)
  • 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 177/2021 Sb. novela některých nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021 (vyšlo dne: 30.4.2021 v částce č. 73)
  • 179/2021 Sb. novela vyhl. č. 39/2012 Sb. (vyšlo dne: 30.4.2021 v částce č. 74)
  • 181/2021 Sb. novela vyhl. č. 226/2019 Sb. (vyšlo dne: 5.5.2021 v částce č. 75)
  • 183/2021 Sb. novela zák. č. 438/2020 Sb. (vyšlo dne: 30.4.2021 v částce č. 76)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Srážky ze mzdy 2021

18.5.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Účastníci tohoto webináře budou seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, seznámí se s úpravou v zákoníku práce, v občanském soudním řádu, exekučním řádu, daňovém řádu, správním řádu a v dalších právních předpisech. Zjistí, kdy lze a kdy nelze ze mzdy srážet, co je přikázání jiné peněžité pohledávky, a to vše na příkladech z praxe.

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis

19.5.2021, On-line, Ing. Růžena Klímová

Na webináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumentů.

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo na očích

20.5.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Webinář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč výkonnost či pracovní jednání zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů a uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Kontroly inspektorátů práce

25.5.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem webináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaké mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Seminář se zaměří také na novinky, které do této oblasti přináší nový přestupkový zákon. Seminář je zaměřen zejména na praktickou stránku kontroly.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

31.5.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Vúvodu webináře budou rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců vČR a vysíláním zaměstnanců zpohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících vČeské republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost kpředpisům sociálního a zdravotního pojištění. Vneposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. Zásadní otázky také přicházejí od 1. 1. 2021 sukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Na webináři budou vysvětleny rozdíly vdefinicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (šoféři vmezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.). Poslední část je zaměřena na vysílání pracovníků do zahraničí včetně pracovních cest a související povinnosti zaměstnavatele nejen zpohledu zdanění a pojištění (minimální pracovněprávní podmínky podle novelizované směrnice o vysílání pracovníků, notifikace atd.). Účastníci semináře budou seznámeni snovými výklady. Seminář je doplněn názornými příklady.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
7.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
Kurzy měn 6.5.2021
 1 EUR25,85 CZK (+0,05)
 1 USD21,43 CZK (-0,05)
 1 GBP29,82 CZK (-0,08)
 100 RUB28,76 CZK (+0,03)
 100 JPY19,63 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...