dnes je 19.11.2019
Nejnovější

Od renesance ke generaci FluxGarance

15.11.2019, Mgr. Růžena Lukášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skvěle maloval a už jako učedník předstihl svého mistra. Zabýval se architekturou a sochařstvím, hrál na loutnu, studoval fyziku, anatomii, ponořil se do pozorování přírody, svými vynálezy předběhl dobu. Miloval krásu, cestoval, organizoval velkolepé večírky a…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Výstupní pracovnělékařské prohlídkyGarance

14.11.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, se výstupní pracovnělékařské prohlídky provádějí: a) na základě žádosti zaměstnance, nebo b) pokud tak stanoví jiný zákon, a to při ukončení ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přestávka nebo přiměřená doba na jídlo a oddech?Garance

13.11.2019, Mgr. Bc. Michal Peškar, David Smolař, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.1 řeší problematiku nezbytného odpočinku na jídlo a oddech v rámci jedné směny poměrně stručným ustanovením § 88 odst. 1 ZP: „Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přehledu judikatury trochu - Trestní řízení a převedení zaměstnance na jinou práciGarance

13.11.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pojmem „trestní řízení” se v pracovněprávních předpisech setkáte jen málokde. Jedním z případů, kdy se o něm zmiňuje sám zákoník práce, je převedení zaměstnance na jinou práci dle ustanovení § 41 odst. 2 písm. b) ZP, tedy v situaci, kdy proti němu bylo…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Výkon práce při pracovní pohotovostiGarance

13.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěla bych se zeptat ohledně pracovní pohotovosti. Vím, že: výkon práce v době pracovní pohotovosti se považuje za práci přesčas, minimální doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu musí být dodrženy i při výkonu práce v době ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Mimořádná odměna poskytovaná na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

12.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz K oběma typům dohod ( DPP i DPČ) lze vyplácet mimořádnou odměnu, ovšem za předpokladu, že je to v dohodě sjednáno např. ujednáním, že „nad rámec sjednané odměny je ještě možno vyplácet i mimořádné odměny“. Mám dotaz, zda záleží na druhu ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nahlédnutí do osobní složky zaměstnance z pohledu GDPRGarance

11.11.2019, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jsme společnost, která má svého voleného jednatele a vedoucí jednotlivých oddělení.. Jako kontrolní orgán hospodaření společnosti máme volenou dozorčí radu. Naše zaměstnance si vybírá buď sám jednatel společnosti, nebo vedoucí svého ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištěníGarance

11.11.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jaké podmínky platí z pohledu zdravotního pojištění při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání? Má na stanovení vyměřovacího základu zaměstnance vliv skutečnost, že pracuje pouze po část kalendářního měsíce? Stalo se nám, že nám zaměstnanec, ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Novela zákona o pobytu cizinců na území ČRGarance

8.11.2019, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po více než rok trvajícím legislativním procesu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 176/2019 Sb. novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (dále jen „zákon”). Tato novela je velmi významná zejména…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a vyslání na pracovní cestuGarance

8.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Může zaměstnavatel vyslat zaměstnankyni, která je na rodičovské dovolené nebo které je poskytnuté neplacené volno z důvodu péče o dítě mladší 10 let, na školení a hradit za ni cestovní náhrady? Jelikož rodičovská dovolená či péče o dítě ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené A) ŽÁDOST ŽENY Varianta 1 V souvislosti s narozením ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

5.6.2019, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2019 Předchozí §§ 147-149 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené V ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 73-73a ZP Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místaGarance

25.4.2017, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 73-73a zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.4.2017 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 73(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Odvolání z funkce versus výpověďGarance

13.1.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěl bych Vás poprosit o Váš názor ohledně odvolání versus výpovědi. Domníváte se, že výpověď lze za podmínky, že v den odvolání z funkce zaměstnanec zároveň odmítne nabídnutou jinou pracovní pozici, podat k témuž dni jako odvolání? ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 279/2019 Sb. novela některých zákonů na úseku vnitřní správy (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 290/2019 Sb. o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 123)
  • 291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
  • 293/2019 Sb. Program statistických zjišťování na rok 2020 (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 125)
  • 295/2019 Sb. vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 296/2019 Sb. vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 297/2019 Sb. vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
  • 299/2019 Sb. novela nař. vl. č. 515/2004 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
  • 300/2019 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb. a č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
  • 301/2019 Sb. novela vyhl. č. 357/2013 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 127)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Elektronizace pracovněprávní agendy

2.12.2019, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020

3.12.2019, Praha, Ing. Růžena Klímová

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a procvičte si je na praktických příkladech.

Specialista na cestovní náhrady

25.3. – 27.3.2020, Praha, Ing. Karel Janoušek

Akademie se zaměřuje na pracovněprávní i daňové aspekty cestovních náhrad. Detailně Vás seznámí s platnou právní úpravou, upozorní na chyby, kterých se v praxi dopouštějí i zkušené účetní, a nabídne mnoho praktických příkladů.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

HRM Profi LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.11.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za říjen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.11.2019
 1 EUR25,59 CZK (+0,02)
 1 USD23,14 CZK (-0,04)
 1 GBP29,99 CZK (+0,13)
 100 RUB36,23 CZK (-0,1)
 100 JPY21,23 CZK (-0,09)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí