dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1138/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: náležitosti žaloby

č. 1138/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: náležitosti žaloby
k § 37 odst. 2, 3, 5 a § 71 odst. 1 písm. a) až f) soudního řádu správního
V řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů musí žaloba obsahovat jednak základní náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s., jednak náležitosti žaloby podle § 71 odst. 1 písm. a) až f) s. ř. s. Neobsahuje-li žaloba tyto náležitosti a žalobce na
Nahrávám...
Nahrávám...