dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1286/2007 Sb. NSS, Kompetenční spory: návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou

č. 1286/2007 Sb. NSS
Kompetenční spory: návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou
k § 1 odst. 1 písm. a), § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů k § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Jestliže soud rozhodl o zastavení řízení s tím, že věc bude postoupena určitému orgánu obce, je tento orgán obce (zde: Magistrát města Brna) stranou kompetenčního sporu, která
Nahrávám...
Nahrávám...