dnes je 22.5.2024

Input:

"Jak se vidím, jak mě vidíš, jak mě vidí..."

1.6.2006, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Ve společnosti Company, a. s., panují většinou spíš neformální, téměř rodinné vztahy. Emil, generální manažer, má pro své podřízené vždy dveře otevřené a je hrdý na to, že nikdy neodmítne vyslechnout člověka, který za ním přijde s nějakým problémem. Nevadí mu ani, když je to člověk o jednu či dvě úrovně řízení pod ním. Má tak pocit, že dokáže udržovat kontakt se všemi zaměstnanci, včetně těch na nižších pozicích. S některými se dokonce celkem spřátelil a rád si s nimi povídá - dozví se tak hodně o tom, co se ve firmě na různých úrovních děje a jaká je v ní atmosféra. Má pocit, že je svým podřízeným oporou a do značné míry autoritou.

Díky tomu se třeba tento týden dozvěděl, že Petr, jeden z oblastních manažerů, má problémy s udržením pracovní morálky ve svém týmu. Jeden z Petrových podřízených, se kterým si občas povídá, mu sdělil, že šéf působí chaoticky, často přichází na porady pozdě a je hůře připraven, zadává úkoly a potom je zase ruší a dokonce svým chováním nejspíš připravil firmu o potenciálně velmi dobrého zákazníka. Jeho podřízení začínají reptat, cítí se zmateně a obtížně se orientují v pracovních úkolech. Proslýchá se, že Petr jako oblastní ředitel nestojí poslední rok za nic a pracovat u něj je v podstatě „za trest“, ostatní oddělení se na Petrův tým dívají „skrz prsty“.

Emil je rád, že se tyto informace dozvěděl a může na ně reagovat. Pozve si nejspíš Petra na pohovor a bude se snažit zjistit, v čem je problém. Bude se snažit dobrat se s ním k podstatě věci, zadat mu nějaké cíle ke zlepšení a termín, do kdy má zlepšení dosáhnout. Je také rád, že se mu podařilo identifikovat problém a dokáže si s ním poradit. Emil věří, že když si s Petrem promluví, dokáže na sobě Petr zapracovat a nedostatky odstraní - vždyť dobrá příprava a větší důslednost při zadávání úkolů v podstatě není nic nedosažitelného a během několika týdnů se to spraví. Kdyby ovšem Petrovy problémy trvaly, a pro Company, a. s., by to znamenalo dlouhodobější ztráty, je připravený se s Petrem rozloučit - Emil je šéf připravený činit nepopulární rozhodnutí, pokud to prospěch firmy vyžaduje.

Náměty k zamyšlení:
  • Jak se podle Vás bude cítit Petr na pohovoru s Emilem?

  • Jak bude vnímat Petr svého podřízeného, který o něm komunikuje s jeho vlastním nadřízeným?

  • Jaký bude vztah zbytku Petrova týmu k Emilovu „oblíbenci“?

  • Jak vypadá celková atmosféra v Company, a. s., kde probíhá získávání informací podobným „rodinným“ způsobem?

  • Existuje nějaká metoda, kterou lze informace o výkonu podřízených získat „přímou cestou“?

Názor odborníka:

Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným, který stojí o jednu či několik řídících úrovní níže, bývá velmi ožehavým bodem firemní kultury. Na jednu stranu je pro výše postavené nesmírně přitažlivá - z důvodů, které jsme popsali v případové studii. Dá se jí zjistit mnoho důležitých informací a zároveň dávat najevo, že se v roli šéfa zajímáme o problémy lidí, které vedeme. Pokud překročíme jemnou hranici a začneme zjišťovat informace o ostatních podřízených, může to mít zhoubný vliv na atmosféru ve firmě a ovzduší důvěry v pracovních týmech. Podobná komunikace se totiž dá velmi snadno interpretovat jako „donášení“ nadřízeným, vyzrazování informací, které jsou svou podstatou interní v malém pracovním týmu, někdy mohou být tyto informace také značně subjektivní a zavádějící.

Jistě, můžete namítnout, že informace, které se Emil dozvěděl, jsou v podstatě Petrově týmu a celé firmě k užitku, ale Petr ani jeho spolupracovníci to tak nevnímají. Jeho

Nahrávám...
Nahrávám...