dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1379/2007 Sb. NSS, Rozhodování ve věcech soukromoprávních: prodej obecního majetku

č. 1379/2007 Sb. NSS
Rozhodování ve věcech soukromoprávních: prodej obecního majetku
k § 2 soudního řádu správního
k § 7 občanského soudního řádu
Prodej obecního majetku (zde obecního bytu) se děje pomocí instrumentů soukromoprávní regulace, a proto se nemůže jednat o vztah veřejnoprávní; subjektivní práva
Nahrávám...
Nahrávám...