dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1404/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: neodstranitelná překážka řízení

č. 1404/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: neodstranitelná překážka řízení
Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
Za neodstranitelnou překážku řízení ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nelze považovat to, že účinky napadeného správního rozhodnutí o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění již vůči žalobci nepůsobí. Z platné právní úpravy nelze dovodit,
Nahrávám...
Nahrávám...