dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1414/2007 Sb. NSS, Daň z převodu nemovitostí: příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů

č. 1414/2007 Sb. NSS
Daň z převodu nemovitostí: příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů
Daňové řízení: důkazní břemeno
k § 10 odst. 1 písm. b) a § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998
k § 31 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
V případě prokazování příjmů z převodu nemovitostí [ § 10 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů], jež plynou manželům ze
Nahrávám...
Nahrávám...