dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1418/2007 Sb. NSS, Daň z převodu nemovitostí: cena sjednaná a stanovená

č. 1418/2007 Sb. NSS
Daň z převodu nemovitostí: cena sjednaná a stanovená
k § 10 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb.
k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku k § 59 odst. 3 obchodního zákoníku
O cenu sjednanou dohodou ve smyslu § 10 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jde nepochybně tehdy, když je nemovitost převáděna na základě
Nahrávám...
Nahrávám...