dnes je 25.5.2024

Input:

č. 877/2006 Sb. NSS, Důchodové pojištění: nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku

č. 877/2006 Sb. NSS
Důchodové pojištění: nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku
k § 29, § 30 a § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 134/1997 Sb., č. 254/1997 Sb., č. 289/1997 Sb. a č. 425/2003 Sb.
Jestliže má pojištěnec v úmyslu uplatnit nárok na starobní důchod před dovršením důchodového věku, musí tento svůj požadavek v žádosti o důchod zřetelně specifikovat. Pokud pouze uvede, že žádá o starobní důchod, je předmětem řízení toliko dávka podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2006, čj. 20 Cad 31/2005-26)
Věc: Helena P. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod.

Žalovaná rozhodnutím ze dne 30. 4. 2004 zamítla žádost žalobkyně o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), ve smyslu Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním zabezpečení (vyhláška č. 261/1948 Sb.). Své rozhodnutí odůvodnila tím, že věkovou podmínku pro nárok na starobní důchod žalobkyně splní až ke dni 11. 7. 2007, a proto nárok na starobní důchod nevzniká.
Žalobkyně podala prostřednictvím polského nositele pojištění dne 12. 7. 2004 proti uvedenému rozhodnutí žalobu, ve které mimo jiné uvedla, že skutečně důchodového věku dosáhne až 11. 7. 2007, avšak vzhledem k § 30 zákona č. 155/1995 Sb. jí náleží nárok na důchod před dosažením důchodového věku, protože nárok na invalidní důchod jí skončil dne 30. 11. 2003 a ode dne zastavení vyplácení invalidního důchodu do dosažení důchodového věku jí chybí méně než 5 let.
Nahrávám...
Nahrávám...